Valná hromada klubu dne 24.června 2021

Dne 24.6.2021 se konala valná hromada klubu, které se nemohla uskutečnit v obvyklém únorovém termínu kvůli epidemickým restrikcím.

Na valné hromadě bylo přítomno 22 členských hlasů, valná hromada byla dle stanov usnášeníschopná.

Nejdůležitější body:
1. Byl zvolen nový výbor na další 3 roky dle stanov, jedinou změnou proti stávajícímu složení je volba nového člena výboru Jardy Procházky za Petra Vojtěchovského.

2. Byly schválena tyto změny pokladní vyhlášky s účinností od 1.7.2021:
a) Dorovnání standartní výše letních hracích poplatků pro děti do 14 let – zvýšení o 150 Kč
b) Zavedení vstupního poplatku ve výši 1000 Kč pro nové členy od věku 23 let (letos ročník 1998 a starší)
c) Zvýšení ceny za pronájem kurtu o 20 Kč/hod. pro členy bez zaplaceného letního hracího poplatku a pro veřejnost
d) osvobození od registračního poplatku pro závodního hráče – studenty