Zpět na Rezervace kurtů

Pravidla rezervací a obsazování kurtů – venkovní kurty

1. Online rezervace

Rezervační systém SuperSaaS.cz

Kurty č.2, 3 a částečně kurt č.1 – pro závodní hráče družstev „A“

 • Tyto kurty si lze rezervovat na každý den jen přes online rezervační systém na: rezervace.tcchrudim.cz
 • Jsou určeny přednostně pro závodní hráče družstev „A“
 • Na kurtu č. 1 může hrát trenér se svými svěřenci dle stálého rozpisu hodin, který předložil Výboru. Kurt č.1 je proto možno rezervovat jen v čase, který není obsazen trenérem. Obsazené hodiny trenérem jsou vidět v rezervačním systému
 • Pro platnost rezervace stačí, pokud je alespoň jeden hráč závodním hráčem družstev „A“ – v rezervaci je třeba napsat jméno protihráče a v případě čtyřhry i jméno spoluhráče a obou protihráčů
 • Každý hráč může mít maximálně 3 rezervace týdně a jen 4 budoucí rezervace, rezervaci lze vytvořit nejdříve 2 týdny předem a nejpozději 2 hodiny před začátkem rezervace, storno rezervace hráčem je možné 1 hodinu před začátkem, později jen přes administrátora systému
 • Dopolední hodiny v pracovních dnech si mohou rezervovat všichni závodní hráči bez omezení
 • Odpolední hodiny v pracovních dnech si mohou rezervovat jen závodní hráči družstev A (tuto přednost musí uplatnit rezervací do 12:00 hod. každého pracovního dne)
 • Pokud zůstane na daný den po 12:00 hod. kurt volný, tak získávají kromě závodních hráčů družstev A právo online rezervace na tento daný den i hráči B, C a D závodních družstev
 • Pokud zůstane kurt nerezervován 2 hodiny před začátkem hrací jednotky, mohou jej ke hře využít i ostatní členové klubu a veřejnost
 • Tato přednost v rezervacích pro závodní hráče družstev A platí jen v pracovní dny a jen do termínu ukončení soutěží družstev v sezóně.
Rezervační systém

2. Telefonické a osobní rezervace

Papírové rezervační archy

Kurty č.4, 5, 6, 7, 11 a částečně kurty č.9, 10 – pro všechny hráče

 • Tyto kurty si lze rezervovat jen telefonicky u správce nebo osobně do rezervačního archu uloženého u správce (do příslušné hrací jednotky se zapíší vždy dvě jména jak pro dvouhru tak i pro čtyřhru)
 • Rezervační arch je pro následující týden k dispozici vždy ve čtvrtek
 • Kurt č.6 je jen pro dvouhru
 • Kurty si mohou rezervovat všechny hrací časy členové i nečlenové klubu kromě časů od 16:30 do 19:00 hod. v pracovní dny
 • Rezervace kurtů pro hraní v pracovní dny v časech od 16:30 do 19:00 hod. začíná pro aktivní členy klubu ve čtvrtek předchozího týdne. Pro ostatní členy klubu a veřejnost v pondělí příslušného týdne
 • V pracovních dnech v době od 16:30 do 19:00 hod. se může jedno jméno objevit v rezervačním archu maximálně dvakrát za týden

3. Telefonické a osobní rezervace

Papírové rezervační archy

Kurty č.8, 12 a částečně kurty č.9, 10 – pro trenéry a ostatní hráče

 • Na těchto kurtech mohou hrát trenéři se svými svěřenci dle stálého rozpisu hodin, který předložili Výboru
 • Tyto kurty si lze rezervovat jen telefonicky u správce nebo osobně do rezervačního archu uloženého u správce (do příslušné hrací jednotky se zapíší vždy dvě jména jak pro dvouhru tak i pro čtyřhru)
 • Kromě časů vyhrazených pro trenéry jsou tyto kurty v ostatních časech přístupny rekreačním i závodním hráčům, členům i nečlenům oddílu dle platných pravidel rezervací v bodě 2

4. Obecné pravidlo

Platí pro všechny kurty a hráče

 • Pro všechny kurty a hráče platí, že pokud hráči s rezervací nenastoupí do 10 minut od počátku hrací jednotky, může na kurt nastoupit kdokoliv jiný. V pracovních dnech v době od 16:30 do 19:00 hod. přednostně aktivní členové klubu

5. Vstup na kurty s trenérským košem

 • S košem lze vstupovat pouze na kurty určené pro trenéry a závodní hráče, t.j. na kurty 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12
 • Vstup s košem musí být vždy nejprve odsouhlasen Výborem
 • Bez vědomí Výboru nelze na kurty s trenérským košem vstupovat
 • Ve výjimečných případech – mimo hlavní hrací časy lze vstoupit s košem i na kurty určené k rekreačnímu hraní. Vždy to ale musí být projednáno s vedením klubu a odsouhlaseno Výborem. Jedná se především o situace, kdy rodič trénuje své dítě