Zpět na Výuka tenisu

Tenisové rakety

Tenisová raketa

Základní specifikace:
1. Délka rakety (Length)
2. Hmotnost rakety (Weight) – nevypletená (Unstrung Weight)
3. Švihová hmotnost (Swingweight)
4. Velikost hlavy (Head Size)
5. Vyvážení (Balance) – bez výpletu (Unstrung Balance)
6. Vzor výpletu (String Pattern)
7. Tuhost rámu (Stiffness)
8. Šířka rámu (Beam Width)
9. Velikost držadla (Grip Size)
10. Napětí výpletu (String Tension)

Rozměry rakety podle pravidel tenisu:
Tenisová raketa musí být rovná a tvoří jí struny střídavě propletené nebo svázané a připojené k rámu rakety.
Celková délka rakety nesmí být větší než 29 in (= 73,66 cm).
Rám rakety nesmí mít celkovou šířku větší než 12.5 in (= 31,75 cm).
Plocha výpletu nesmí mít celkovou délku větší než 15.5 in (= 39,37 cm) a celkovou šířku větší než 11.5 in (= 29,21 cm).

1 inch (1 palec) = 2,54 cm
zkratka: 1 in = 1″

1. Délka rakety

Standartní délka rakety je 27 in (= 68,6 cm), delší rakety se objevují jen vyjímečně. Dětské rakety pro děti do 10-11 let jsou obvykle kratší v rozmezí od 17 in do 26 in. Záleží na fyzické zdatnosti dítěte. Kratší raketa je zároveň lehčí a má výrazně lepší ovladatelnost.

Dětské rakety menší než 27 in
Délka rakety (in)Výška hráčeDélka rakety (cm)
17 indo 80 cm43 cm
19 in81 – 100 cm48 cm
21 in101 – 114 cm53,5 cm
23 in115 – 127 cm58,5 cm
25 in128 – 142 cm63,5 cm
26 in143 – 158 cm66 cm

Pro děti s výškou nad 158 cm se doporučuje už vybírat standartní rakety pro dospělé s délkou 27″. Obecně než kupovat kratší raketu s délkou 26″ je lepší koupit už standartní raketu 27″ s nižší váhou. V této kategorii je také nejširší sortiment.

2. Hmotnost rakety

Rakety se podle své hmotnosti rozdělují do 4 skupin. Hmotnost je obvykle uváděna bez výpletu (12-15 g), vrchní omotávky, tlumítka atd.:

Váhová kategorieHmotnost raketyTyp hráče
Ultra lehká< 240 gDěti do 7 let
Lehká240 – 279 gZačátečníci, junioři
Středně těžká280 – 299 gPokročilí hráči
Těžká>= 300 gZávodní, zkušení hráči

Hráči v kategorii mládež, začátečníci či mírně pokročilí, kteří ještě nejsou dostatečně fyzicky vyspělí, by neměli hrát s těžkými raketami. Tyto rakety jim sice krátkodobě dodají sílu úderu, ale je to na úkor rychlosti švihu, ovladatelnosti, citu pro míč a navíc při dlouhodobém hraní dojde přetěžování hrací ruky a ramene (tenisový loket). Naopak vyspělí závodní hráči by měli hrát s raketami těžkými, které vyžadují lepší úderovou techniku. Těžká raketa má větší švih, výborně se ovládá, je přesnější ale neodpouští chyby v technice.
Typ rámu:
Podle typu rámu je rakety buďto zaměřena jako silová (Power) nebo na kontrolu míče (Control), může být i vyvážená mezi těmito dvěma vlastnostmi. Herně vyspělejší hráči, kteří dokážou vyvinout vlastní švihovou sílu, by se měli spíše orientovat na rakety s vyšší mírou kontroly. Většina raket na trhu má rám z grafitu, jen některé levnější dětské rakety jsou hliníku nebo kompozitu.

3. Švihová hmotnost

Švihová hmotnost není vždy výrobci raket běžně uváděna, jelikož je to pro laika imaginární číslo. Jedná se o vlastnost rakety která má dvě mince. Pokud je nízká, říká se jí ovladatelnost. Pokud je vysoká, říká se jí stabilita. Více než kterákoli jiná specifikace, švihová hmotnost ukazuje obecný trend „více je lepší“, pokud jde o sílu.

Švihová hmotnost je výsledek měření odolnosti rakety proti otáčení kolem osy procházející rukou. Nízká hodnota usnadňuje hráči ovládat raketu ale také to usnadňuje míči pohybovat raketou, což má za následek ztrátu energie. Hnutí rakety při zásahu míče je největším viníkem ztráty energie. Je určována jak množstvím hmoty, tak její distribucí v raketě – distribuce hmoty je mnohem důležitější. Čím dále je množství hmoty umístěno z ruky, tím větší bude mít účinek na stabilizaci rakety.

Hodnotu švihové hmotnosti nelze změřit staticky ale měření probíhá na speciálních měřících přístrojích. U závodních raket bývá obvykle tato hodnota mírně vyšší než je statická hmotnost nevypletené rakety.

4. Velikost hlavy

Hlava rámu rakety je elipsovitého tvaru s úderovou plochou, kterou vytváří struny výpletu. Velikost hlavy rakety je udávána ve 2 měrných jednotkách cm2 nebo in2. Nejběžnější rakety mají velikost hlavy Midplus a Midsize (95 – 104 in2).
Velikost hlavy hraje klíčovou roli ve výkonových charakteristikách rakety. Větší velikost hlavy obecně znamená větší sílu a větší „sweetspot“. Čím větší hlava rakety, tím větší prostor pro zasáhnutí míčku. Větší hlava rakety je tedy rozhodně vítaným pomocníkem především u začátečníků. Menší hlava rakety už vyžaduje více tenisového umu. Na druhou stranu je mnohem přesnější, rychlejší a pro pokročilé tenisty takřka samozřejmostí.

Sweetspot = optimální bod trefení míče raketou

„Čím nepřesněji hráč míč trefuje, tím větší velikost hlavy rakety potřebuje. Čím přesněji hráč hraje, tím menší hlavu rakety může mít“

Větší hlava – větší plocha sweetspotu, tudíž odpouští více herních nepřesností, má větší zrychlení míče a větší ochranu ruky. Nevýhoda – menší kontrola.

Menší hlava – menší sweetspot, tudíž dobrá (vysoká) kontrola, proto i přesná hra. Nevýhoda – menší zrychlení míče a menší ochrana ruky.

Velikost hlavyPlocha hlavy (in2 )Plocha hlavy (cm2)
Midsize<= 97 in2< 626 cm2
Midplus98 – 105 in2632 – 677 cm2
Oversize106 – 115 in2684 – 742 cm2
Těžká>= 116 in2>= 748 cm2

5. Vyvážení rakety

Vyvážením rakety se rozumí rovnovážný bod neboli těžiště tenisové rakety. Znamená to, že hmotnost rakety je rozprostřena po celé její délce, ale různé rakety mohou mít těžiště na jiném místě.
Vyvážení tenisové rakety může být do hlavy (head-heavy), na střed (mid-balanced) nebo do ruky (head-light).

Vyvážení rakety se měří od konce rukojeti směrem k hlavě rakety a udává se v milimetrech.

Označení vyváženíVyvážení v mm
Do hlavy> 355 mm
Mírně do hlavy350 – 355 mm
Na střed340 – 349 mm
Mírně do ruky320 – 339 mm
Do ruky< 320 mm

Výsledkem tak je, že čím je raketa více vyvážená do hlavy rakety, tím pomáhá zesílit úder. Takové vyvážení je výhodnější pro začátečníky, pro hráče kteří potřebují více síly ale nemusí to být pravidlem.

Pokud je rovnovážný bod blíže rukojeti rakety neboli je raketa vyvážená do ruky, umožní lépe kontrolovat a umisťovat údery. Právě vyvážení do ruky pak volí spíše pokročilí hráči, kteří ovládají techniku úderů a mají už rychlý a silný švih.

Vyvážení rakety je dobré brát v úvahu i při volbě hmotnosti rakety. Dvě rakety se stejnou hmotností, ale odlišným vyvážením, budou pocitově jinak těžké. Nezřídka se tak stává, že těžší raketa má vyvážení do ruky a opačně.

6. Vzor výpletu (hustota výpletu)

Výplet hlavy rakety sestává z dlouhých (mains) a krátkých (crosses) strun. Počet krátkých a dlouhých strun velmi ovlivňuje herní vlastnosti rakety.
Nejčastěji se rakety vyplétají s řídčím (open) vzorem 16 dlouhých a 19 krátkých strun. Výsledkem je vyšší rychlost úderu a více spinu.
Hustší (dense) vypletení (např. 18/20) napomáhá větší kontrole, protože udrží míček na raketě o něco delší dobu ale poskytuje méně spinu. Na úkor toho však míček ztratí na rychlosti.

Na herní vlastnosti má však větší vliv druh rámu než druh výpletu.

Vzor výpletu (počet dlouhých / krátkých strun)Zaměření
16/19nejrozšířenější, poskytuje sílu i spin ale kratší životnost
18/20velmi oblíbený, více kontroly, delší životnost, větší sweetspot ale méně síly a spinu
16/20méně častý, kompromis mezi 16/20 a 18/20, větší sweetspot než 16/19
16/18neobvyklý, ještě více síly a spinu, méně kontroly a kratší životnost výpletu
18/16neobvyklý, ještě více síly a nejvíce spinový vzor, méně kontroly a kratší životnost výpletu

7. Tuhost rámu

Někteří výrobci uvádějí u raket také tuhost rámu, která je měřena pomocí RA stupnice tuhosti. Obecně platí čím tužší rám tím více síly a méně kontroly. Pružnější rám absorbuje více energie a tím ztrácí na síle ale dává míčům větší kontrolu.
Flexibilnější rám je také šetrnější k hrající ruce než tuhý rám, je tedy obecně komfortnější ale u různých rámů různých výrobců se to může lišit.

Označení tuhostiTuhost v RAZaměření
Flexibilní50-60 RAflexibilní rámy pro lepší herní cit, u raket s malou hlavou
Středně tuhý60-70 RAtuhé (pevné) rámy pro větší sílu, většina raket
Tuhý> 70 RAvelmi tuhé rámy, i špatně trefený míč letí do pole, u velmi komfortních raket

8. Šírka rámu

Rakety s malým profilem rámu, tedy od 18-23 mm se používají především u závodních tenisových raket. Díky malému profilu je také menší odpor vzduchu při úderu a tak je raketa svižnější. Naopak silnější rámy se používají spíše u rekreačních raket a raket pro ženy, kde je vyžadována větší tuhost rakety a kde silnější rám nemá u rekreačního hráče výrazný dopad na zrychlení rakety při úderu. Největší povolený profil rámu je 31,75 mm.
Některé moderní rakety mohou mít různou šířku v různých částech hlavy.

9. Velikost držadla (gripu)

Jedná se o velmi důležitý parametr při výběru tenisové rakety. Předchází problémům s tzv. tenisovým loktem, s ramenem, zápěstím a větším vysilováním. Proto je správný výběr velikosti rukojeti tak důležitý. Obecným pravidlem je, že po obejmutí rukojeti by měl zůstat prostor mezi prsty a palcem na malíček.
Každý výrobce raket má svoje specifika pro rukojeť (více hranaté, více zaoblené, menší velikost…). Zvětšení gripu je snadné použití overgrip pásky, zmenšení už je komplikovanější.

Velikost gripu (inch)Velikost gripu (evropská)Velikost gripu (mm)Zaměření
4L0100-103 mmjunioři, ženy s velmi malou rukou
4 1/8L1103-106 mmjunioři, ženy s malou rukou
4 1/4L2106-110 mmženy, muži s malou rukou
4 3/8L3110-113 mmmuži, ženy s velkou rukou
4 1/2L4113-118 mmmuži s větší rukou
4 5/8L5118-120 mmmuži s velkou rukou
4 3/4L6120-123 mmmuži s velmi velkou rukou

10. Napětí výpletu

Správný výběr tenisového výpletu může ovlivnit hru i pocit z vlastností rakety. To platí i o napětí výpletu. Výrobce obvykle udává u každé rakety doporučené rozpětí napětí strun v kg. Pokud hráč nemá speciální požadavek, měl by zvolit napětí výpletu uprostřed doporučeného rozpětí. Je možné zvolit různé napětí pro dlouhé a pro krátké struny.

Obecně platí, že:

  • měkký výplet – víc letí, pružný, menší cit a kontrola, šetrnější k ruce
  • tvrdší výplet – méně pružný, větší cit a kontrola míče, přenáší více vibrací do ruky

Výrobci raket

Podíl výrobců v ATP 100 (muži) a WTA 100 (ženy
Zdroj: https://tennisproguru.com/brands/

Nejlepší tenisové rakety pro rok 2022