Zpět na O KLUBU

Historie tenisového klubu v Chrudimi

Založení klubu a období první republiky

Tenis se v Chrudimi poprvé hrál na konci 19. století. Jak se o něm chrudimští sportovci dozvěděli? V klubovém archivu je uvedena zpráva, že jistý zástupce jednoho chrudimského podnikatele byl na obchodní cestě v Argentině v Buenos Aires, kde poprvé tenis uviděl. Tento neznámý sport ho tak zaujal, že se ihned seznámil s jeho pravidly a technikou. Po návratu domů o něm vyprávěl svým známým tak přesvědčivě, že získal další zájemce a z jeho podnětu byl také vybudován první pískový dvorec na místě dnešní čerpací stanice za viaduktem směrem na Čáslav.

V roce 1867 byla v Chrudimi založena tělovýchovná jednota Sokol, jako jedna z prvních v českých zemích. Prvním řádně organizovaným útvarem byl „Klub velocipedistů chrudimských“, založen roku 1886. Tehdejší již existující skupina zájemců o tenis svolala ustavující schůzi na 21.4. 1891 a nový oddíl tenisu s jedním pískovým dvorcem tak vznikl právě při místním Klubu velocipedistů. Tento klub postupně sdružoval i další sporty či lépe řečeno skupiny nadšenců se zájmem o sportování.
Tenis se stal rychle populárním sportem, jeden kurt nedostačoval, a tak byly za Městským muzeem v místě dnešního letního kina zbudovány 3 nové pískové dvorce a dřevěný altán sloužící jako šatna. Tenisový odbor byl velmi aktivní, a tak již v roce 1895 došlo k jeho oddělení od Klubu velocipedistů a vzniku zcela nového sportovního klubu – SK Chrudim.
Členové oddílu se věnovali nejen tenisu, ale v zimě také bruslení a lyžování. Je třeba ale také říci, že tenis byl ve svých začátcích více společenskou než sportovní událostí.

tenisové dvorce za Městským muzeem

I. světová válka a období první republiky

1. světová válka přinesla bohužel útlum nejen společenského, ale i sportovního života. Zájem o tenis se znovu výrazněji projevil na počátku 20. let minulého století. Mezi největšími propagátory, ale i mecenáši chrudimského tenisu byl Ing. František Wiesner, majitel chrudimského strojírenského závodu. V roce 1921 bylo v Chrudimi uspořádáno několik prvních meziměstských zápasů a tenis se stal oblíbeným sportem studentů. A opět nastala již známá situace – zájem veřejnosti byl velký a tři kurty za muzeem přestaly stačit. Proto byl v roce 1925 založen nový tenisový odbor při místním sportovním klubu AFK Chrudim a jeho představitelé ihned zbudovali tři nové kurty u městského parku v místě současného sídla klubu. V této době začíná i rozvoj závodní činnosti. Tenisový odbor AFK Chrudim měl ve svých řadách několik velmi kvalitních hráčů, kteří patřili mezi nejlepší v tehdejší Východočeské tenisové župě. Například hráče Boháče, Ing. Hlouška, bratry Zimáky, Ryšku, Patku a další. Náruživými tenisty byli např. Ing. F. Wiesner, V. Wiesnerová, B. Jonášová a J. Pleskotová. Koncem 30.let se k nim přidávají další dobří hráči – Vl. Halousek, J. Halousek, Dr. Komůrka, J. Pušová a J. Klubalová. O kvalitách prvního závodního družstva svědčí fakt, že bylo zařazeno do skupiny zvané Extratřída.

Kromě městských utkání pořádal tenisový odbor  řadu turnajů a zorganizoval i několik atraktivních exhibicí našich předních hráčů – hráli zde Jan Koželuh, Josef Caska, Josef Síba nebo pozdější wimbledonský vítěz Jaroslav Drobný. V Chrudimi jedenkrát hrál i populární komik Vlasta Burian.

Válečné období a období po II.světové válce

V období 2. světové války došlo opět k útlumu aktivní činnosti oddílu. V roce 1943 byla sportovní činnost zastavena úplně a na dvorcích v parku dle pamětníků hráli pouze místní kluci fotbal. K obnově činnosti došlo až v roce 1947. Předsedou tenisového výboru se stal obětavý funkcionář J. Brožek, který byl zároveň i předsedou Východočeské tenisové župy. Částečně svépomocí a za finanční podpory Městského národního výboru v Chrudimi byly obnoveny 3 původní dvorce u městského parku. V roce 1948 stát sjednotil veškeré tělovýchovné hnutí pod patronaci závodů či jiných institucí. Tak z původní AFK Chrudim vznikla TJ Sokol Transporta a později TJ Transporta, jejímž členem byl i oddíl tenisu. Do roku 1950 ale byly v Chrudimi tenisové oddíly dva – TJ Transporta a TJ Eva, původní SK Chrudim (dvorce za Městským muzeem). V roce 1950 došlo k dohodě a sloučení obou oddílů pod hlavičkou TJ Transporta Chrudim. Avšak již rok poté TJ Eva zřídil znovu tenisový oddíl a požadoval navrácení dvorců zpět. Většina tenistů se však už do původního klubu nevrátila a zůstala členy TJ Transporta. Tenisový oddíl TJ Eva v roce 1954 zanikl, na původních dvorcích za muzeem se už v té době hrál volejbal a později byly zrušeny úplně.

V letech 1947-49 bylo založeno nové závodní tenisové družstvo, které tvořili hráči J. Patka, J. Halousek, Vl. Halousek, Dr. R. Vůle, M. Ditl, A. Vůleová a H. Mlčochová. Během těchto let byl u městského parku zbudován další dvorec a byla přistavěna nová zděná kabina se sociálním zařízením. Hlavní organizátor této výstavby J. Brožek se ukončení výstavby bohužel nedočkal. Na jeho počest byla proto na budově umístěna jeho pamětní deska a areál nazván „Brožkovy dvorce“.

Tenisový oddíl měl v dalších letech obvykle 70-120 členů, dvorce za Městským muzeem byly v roce 1957 zrušeny, a tak čtyři dvorce v parku už opět nestačily zájmu veřejnosti o hraní. Výboru tenisového oddílu se podařilo získat pozemky navazující na již existující kurty a díky obětavé práci členů oddílu, např. tehdejšího předsedy oddílu J. Tesaře a Ing. Sergeje Uzelace, byly na místě bývalého bramborového pole v letech 1951-52 vybudovány další 4 dvorce. Oddíl měl nyní k dispozici 8 kurtů. Na počátku šedesátých let byla existence kurtů u parku ohrožena požadavkem MěNV Chrudim na vrácení pozemku a jeho využití pro výstavbu zemědělské školy. Výměnou za to byl mlhavý příslib výstavby nového sportovního areálu v prostoru mezi atletickým stadionem a plovárnou. Naštěstí bylo nalezeno jiné řešení a klub o své místo nepřišel. Stávající šatny byly v letech 1967-70 rozšířeny o nástavbu s prostorem pro klubovnu a do roku 1969 byla ještě vybudována cvičná zeď, prostor pro bufet, nové sklady a provedena celková úprava tenisového areálu.

S rozšířením počtu dvorců přicházeli noví hráči – dospělí, ale i dorostenci a žáci, pro dnešní členy již legendární jména: Z. Bernat, J. Štěpánek, Z. Kubín, Ing. E Šaman, M. Černohorská, S. Kozák, P. Hroch, M. Holub, P. Ditl, J. a L. Markové, R. a J. Cermanové, P. Svoboda, J. Fiedler, P. Štěpánek, J. Zelinka, sestry Kantorkovy, J. Nováková, V. Netušilová, F. Mužík. Chrudimští dorostenci byli pravidelnými účastníky Pardubické juniorky. Např. Kacovský, Stanislav Kozák, Miroslav Holub, Ladislav Marek či Jindřich Weschka, který se ve čtyřhře probojoval až do finále. A potkávali se s takovými hráči a později slavnými sportovci, jakými byli např. Jozef Golonka či Václav Nedomanský.

Tehdejší výbor tenisového oddílu pod vedením Ády Bálka, který vedl oddíl přes 30 let a zasloužil se o jeho velký rozvoj, věnoval velkou pozornost i propagaci tenisu. Zorganizoval několik exhibičních utkání předních čs. tenistů, hráli zde Vladimír Zábrodský, Jiří Javorský, Miloš Šolc, Milan Široký a další. Tenisový oddíl uspořádal i mezistátní utkání dorostu našich a italských tenistů.

Zleva: manželé Jiří a Olga Lendlovi a Áda Bálek v Chrudimi během Brožkova memoriálu

Jednotlivá závodní družstva tehdejší TJ Transporta Chrudim se stala pravidelným účastníkem krajských a oblastních soutěží. V roce 1975 dosáhlo významného úspěchu družstvo dospělých. Stalo se přeborníkem Východočeského kraje a postoupilo do národní tenisové ligy. Totéž se jim podařilo zopakovat i v roce 1978. O tento velký úspěch se zasloužili hráči L. Marek, P. Tomeček, R. Cerman, R. Pohl, Dr. J. Zelinka, J. Valíková,  J. Schneiderová a hostující Blanka Žáková pod vedením trenéra a vedoucího družstva Michala Jelínka.

V roce 1957 založil výbor tradici seniorských turnajů, které se od roku 1969 staly mistrovstvím republiky seniorů, známé jako „Brožkův memoriál“. Tyto turnaje se konaly každoročně s výjimkou ročníku 1968 až do roku 1992 a byly pojmenovány po obětavém předsedovi oddílu J. Brožkovi. Obvykle se jich zúčastňovalo až  250 účastníků – mužů nad 45 let a žen nad 35 let.

L.Marek (1973)

Exhibice Jana Kodeše v Chrudimi

Tenisový oddíl se podílel i na slavnostním otevření nové víceúčelové sportovní haly v Chrudimi dne 29. listopadu 1975 a divákům v rámci slavnostního programu nabídl kvalitní exhibiční utkání místních hráčů Ladislava Marka a R. Cermana.

Vrcholem pak bylo uspořádání exhibičního utkání vítěze dvouhry ve Wimbledonu z roku 1973 Jana Kodeše a Onny Paruna z Nového Zélandu, které se uskutečnilo v chrudimské sportovní hale 2.prosince 1975 před více než tisícovkou diváků.
V utkání hraném na dva vítězné sety zvítězila novozélandská jednička a hráč první světové dvacítky Onny Parun 6-2, 6-4.

Osobnosti v Chrudimi

Na snímku zleva: Jan Kodeš, Miloslav Šimek, Jiří Hřebec a Luděk Sobota

V chrudimské sportovní hale Transporty se v 70. letech konala exhibiční utkání našich nejlepších tenistů spolu s osobnostmi z divadla Semafor.

Diváci mohli vidět např. naše daviscupové reprezentanty Jana Kodeše a Jiřího Hřebce, herce Luďka Sobotu, Miloslava Šimka, Petra Nárožného, zpěváka Pavla Bobka a další známé osobnosti.

Na programu byla dvouhra na jeden set mezi Janem Kodešem a Jiřím Hřebcem, pak přišla na řadu čtyřhra kterou hráli Kodeš se Šimkem proti dvojici Hřebec a Sobota. A do toho hrála kapela, zpíval Pavel Bobek a komentoval Petr Nárožný.

Královský pohár v Chrudimi

Od roku 1978 do roku 1983  oddíl v nové hale z pověření Čs. tenisového svazu pořádal utkání Královského poháru. Ten byl tehdy považován za neoficiální mistrovství Evropy družstev v tenisu v hale a byl nazýván Pohár švédského krále. V šesti letech po sobě se v Chrudimi představila družstva Itálie, Švýcarska, Bulharska, Francie, Švédska, Rakouska, Maďarska, Finska, NSR, Velké Británie, Irska, Dánska, Holandska a SSSR. V roce 1978 hráči ČSSR postoupili z II.divize do I.divize. Na postupu do nejvyšší I.divize se podíleli hráči Tomáš Šmíd, Jiří Granát, Pavel Složil, Stanislav Birner, Pavel Huťka, Jan Kodeš, Jiří Hřebec a František Pála. Pro utkání I.divize byl v chrudimské hale Transporty položen nový povrch, koberec Boltex.
V letech 1979 a 1980 tuto trofej nazývanou Saab Kings Cup naši reprezentanti právě doma v Chrudimi vyhráli. Vítězný tým tvořili Ivan Lendl, Tomáš  ŠmídPavel Složil a nehrající kapitán Petr Huťka.
V roce 1981 obsadili  naši 6.místo, v letech 1982-1983 skončili naši tenisté v sestavě Pavel Složil, Tomáš Šmíd, Jaroslav Navrátil, Stanislav Birner, Miloslav MečířLibor Pimek a Josef Čihák na 2.místě ale to se v Chrudimi hrály už jen utkání ve skupině, finálová utkání se odehrála v Německu a ve Švédsku.
Z 22 utkání hraných v Chrudimi naše družstvo 20x vyhrálo a 2x odešlo poražené.

Vítězný tým Saab Kings Cupu v Chrudimi po finále s Maďarskem dne 11.2.1979: Pavel Huťka, Pavel Složil, trenér Pavel Korda, kapitán Petr Huťka, Ivan Lendl a Tomáš Šmíd

Všechny zápasy, které zajišťovalo více než 50 členů našeho tenisového oddílu, sledovalo početné a vyspělé obecenstvo, které připravilo hráčům vynikající prostředí. I zahraniční hráči se vyslovovali k organizaci zápasů i k vyspělému publiku s velkým uznáním.

Ivan Lendl (tehdy 23. hráč žebříčku ATP) v Chrudimi 31.1.1980 během finálového utkání proti Maďaru Balázsi Tároczymu. Lendl vyhrál 6-2, 6-1.


Utkání našich reprezentantů v Královském poháru přenášela živě Čs. televize, přítomno bylo množství našich i zahraničních novinářů. Chrudim se díky  tomu stala velice známou a byla jmenována ve společnosti takových evropských velkoměst jako např. Vídeň, Londýn, Moskva, Oslo, Helsinky, Budapešť, Bělehrad, Lisabon, Brusel, Kodaň, Dublin, Katovice, Malaga, Sheffield, Mety, Essen a další. Zde všude se Královský pohár hrál.


Davisův pohár v Chrudimi

Poté, kdy Československo po finálové výhře nad Itálií 4:1 v prosinci 1980 získalo poprvé v historii Davis Cup, se pokoušel výbor oddílu dohodnout s vedením ČTS, aby nám zapůjčili vítěznou trofej.
To se nakonec povedlo a v roce 1981 byla známá „Salátová mísa“ vystavena po tři dny od 4. do 6. února 1981 v chrudimském divadle, kde ji zhlédlo patnáct tisíc návštěvníků.

Poté byl Davisův pohár k vidění i v sobotu 7. února 1981 během našeho závěrečného utkání Královského poháru v Chrudimi proti týmu Anglie v boji o konečné 5.místo.

Od 80. let minulého století až do současnosti

V osmdesátých a následujících letech již nedosahovala místní družstva v závodní činnosti tak význačných úspěchů, obvykle byla účastníky krajských soutěží. Pod vedením zkušených trenérů R. Pohla, M. Jelínka, Ing.J. Weschky a za významné spolupráce obětavých otců J. Šedivého, Dr. F. Mužíka, J. Bílka st., Ing. V. Kunce, Ing. M. Štěrby, J. Melichera a dalších se výrazněji začali prosazovat hráči P. Sůra, R. Grof, M. Cvrček, J. Šedivý, T. Vltavský, O. Hájková a M. Melicherová, v žácích pak M. Mužík, T. Marek, T. Bálek, P. Solil, J. Bílek ml. a další. Významných úspěchů pak později dosáhli především tito jednotlivci: T. Bálek, J. Bílek ml., P. Solil a P. Kunc. Tito hráči se uplatnili v oddílech hrajících vyšší soutěže – ligu či extraligu a všichni se prezentovali i jako hráči a trenéři v zahraničí.

I přes odchody těchto talentovaných hráčů se ale podařilo vytvořit silné družstvo dospělých, které ve složení Ing. T. Čapoun (hráč z Pardubic), P. Sůra, R. Grof, M. Cvrček, J. Šedivý ml, O. Hájková, M. Melicherová a P. Vacková obsadilo v roce 1990 druhé místo v krajském přeboru Východočeského kraje.

V roce 1994 se tenisový oddíl vyčleňuje z TJ Transporta, osamostatňuje se a vzniká občanské sdružení Tenisový klub Chrudim. Oddíl získává pozemky pod kurty do svého vlastnictví a je tak až dosud patrně jediným sportovním klubem v Chrudimi, který je vlastníkem pozemků a nemovitostí, o které musí sám také pečovat a získávat prostředky na jejich údržbu.

V devadesátých letech minulého století se A družstvu dospělých podařilo postoupit do II. ligy. Toto bylo velkým úspěchem, ale je nutné přiznat, že chrudimským hráčům museli vypomoci další výborní tenisté z okolních klubů. Z odchovanců TC Chrudim v družstvu hrál pouze J. Bílek ml., V. Vrbenský a občas dostal šanci J. Kozel a L. Khailová. Hostovali nebo se staly členy hráči z Pardubic P. Kuthan, M. Černík a P. Shejbalová, dále sourozenci M. Vojtová a E. Vojta z Čáslavi a M. Vágner ze Dvora Králové.

Na organizaci velkých turnajů, které tenisté v Chrudimi pořádali, se nejvíce podíleli A. Bálek, M. Beran, V. Boháč, Ing. P. Hroch, Z. Dostál, Ing J. Weschka, J. Šedivý, Ing. V. Krejcar a mnoho dalších. Spoustu brigádnických hodin na přípravě dvorců, výstavbě nových dvorců a na zvelebování celého areálu odpracovali Z. Bernat, J. Slavík, A. Kočárník. S. Hloucal, J. Bendl, M. Ludvík, J. Bílek st., Dr. Z. Koch a mnoho dalších.Jako trenéři při výchově mladých tenistů působili J. Štěpánek, M. Jelínek, Ing. J. Weschka, R. Grof, L. Marek, J. Bílek st., J. Bílek ml., H. Solil a opět řada dalších. Vzornou péči o kvalitu dvorců měli a o pěkné prostředí tenisového areálu se starali správci dvorců Č. Rohlík, J. Kyncl, R. Cerman st., J. Jánoštík, V. Vonka, M. Honzíček, L. Marek a současná správkyně I. Netymachová.

Na přelomu tisíciletí a následujících letech se objevují další mladí tenisté, kteří dosahují pěkných výsledků jak v soutěžích družstev, tak na turnajích jednotlivců. Jsou to např. J. Kozel, V. Holas, V. Vrbenský, J. Haase, J. Šplíchal, D. Novák, J. Mansfeld, T. Netymach, J. Voborník, L. Janošíková, A. Šplíchalová, V. Šanderová-Doležalová, L Zahradníková, N. Prostřední, T. Blažek, A. Nováková, J. Pejcha, K. Mlejnková, N. Sychrovská, A.Juliš, L. Kastner a další.

Výrazného úspěchu dosáhlo družstvo dospělých, které se v tomto období několikrát probojovalo do Východočeské divize a od roku 2008 až dosud je jejím stabilním účastníkem. Pilíře družstva tvoří hráči J. Kozel, T. Bálek, P. Procházka, L. Janošíková, dle svých časových možností je doplňují J. Voborník, A. Šplíchalová, A. Nováková, v posledních letech J. Pejcha.

V roce 2018 vybojovalo naše družstvo mladšího žactva po dlouhých 12 letech postup do nejvyšší oblastní soutěže Junior Tour – O pohár prezidenta ČTS. Na postupu se podíleli M. Fleško, A. Juliš, L. Kastner, T. Grof, K. Bílková a E. Bílková.

V roce 2019 postoupilo družstvo našeho staršího žactva do nejvyšší oblastní soutěže Junior Tour – O pohár prezidenta ČTS po suverénním 1.místě v Pardubickém krajském přeboru . Na postupu se podíleli M. Fleško, A. Juliš, L. Kastner, T. Grof, K. Bílková a S. Mašíková. Ve stejném roce B-družstvo dospělých postoupilo do Pardubického krajského přeboru a A-tým dospělých skončil na 2.místě ve Východočeské divizi.

Družstvo mladšího žactva, které postoupilo v roce 2018 do nejvyšší Oblastní soutěže

K další činnosti TC Chrudim vždy patřilo a patří organizování krajských i celostátních turnajů, především dorosteneckých a žákovských kategorií. Pořádaly se rovněž turnaje VIP CIBA, ve kterých se utkávali ve čtyřhrách hráči z ČR, SR, Maďarska a Švýcarska.
V letech 2018 a 2019 jsme opět po čtyřleté přestávce pořádali nejvyšší turnaj ČTS třídy A.

Nedílnou součástí TC Chrudim jsou i ryze rekreační hráči. V minulosti i v současnosti jim vždy byla věnována významná pozornost a oddíl se jim snažil vytvořit dobré podmínky. Rekreanti si organizují vlastní turnaje a na kurtech je vidíme nebo jsme je viděli i v pokročilém věku – např. Dr. F. Mužík (90 let), J. Štěpánek (86 let), Ing. P. Hroch (76 let) a další. Účastníky celorepublikových, oblastních i místních turnajů pro neregistrované hráče byli a jsou především J. Šedivý ml., MUDr. P. Novák, J. Bendl, Z. Bachura, M. Rybišár, H. Solil, J. Chvojková a R. Šedivá.

V roce 2002 byly získány sousední pozemky zaniklého areálu bývalého Průmstavu a v roce 2003 za předsednictví RNDr. Z. Kocha na nich byly zbudovány 4 nové kurty. Oddíl tak od této doby disponuje celkem 12 dvorci. V roce 2004 byla dokončena výstavba nového technického zázemí pro uskladnění antuky a nafukovací haly, dále výstavba dílny a pomocných šaten. V roce 2005 byla provedena výměna oplocení u dvorců č.1. až 8. a oprava okapů a železného ochozu u hlavní budovy. V roce 2006 byla opět díky aktivitě RNDr.Z. Kocha a za významné pomoci MUDr. Pavla Nováka zakoupena dvoukurtová přetlaková nafukovací hala. Dnes si už asi žádný člen oddílu neumí představit, že by nebyla pro zimní hraní k dispozici.

V roce 2009 za předsednictví R. Grofa byla provedena rekonstrukce topení a pánských sprch. V roce 2011 se konaly oslavy 120 let založení tenisového oddílu v Chrudimi. Při této příležitosti byla uspořádána ve výstavní síni Vodních zdrojů výstava „120 let tenisu v Chrudimi“. Poděkování za uspořádání výstavy patří především Ing. Vladimíru Krejcarovi.

V roce 2014 byl tehdejším výborem předložen návrh na celkovou rekonstrukci a přestavbu hlavní budovy. Návrh obsahoval přemístění šaten do prvního patra a vybudování klubové místnosti, restaurace a prodejny sportovních potřeb v přízemí. Návrh byl ale spojen s dlouhodobou půjčkou ve výši 5 mil. Kč, navýšenou ještě o splátky úroků. Celkově by oddíl zaplatil přibližně 8 mil. Kč a po dobu splácení (cca 20 let) ručil svými pozemky. Obava ze schopnosti splácet úvěr byla příčinou toho, proč mimořádná valná hromada tento návrh nepřijala. Rekonstrukce hlavní budovy tak probíhá postupně. V roce 2016 byla vyměněna okna a vstupní dveře v přízemí. V roce 2017 byla provedena rekonstrukce dámských sprch a dámských i pánských toalet a v roce 2018 kompletní rekonstrukce dámské šatny.

Současný název klubu je TC Chrudim z.s. a přestože se v průběhu století název klubu mnohokrát měnil, jedno zůstává stále stejné. A to je početná členská základna s nadšením pro hraní tenisu. A bohudík i v dnešní době máme mezi sebou dost členů připravených v případě potřeby nezištně pomoci. Například při pravidelném jarním bourání a podzimním stavění nafukovací haly. Pamětníci ale vždy zmiňují jméno jednoho člena, který dle nich oddílu věnoval nejvíce. Tím byl nadšený a obětavý funkcionář Áda Bálek, který zastával funkci předsedy tenisového oddílu v Chrudimi téměř 30 let. Za jeho řízení proběhly důležité stavební úpravy dvorců, právě on byl iniciátorem vzniku Mistrovství republiky veteránů, hlavním organizátorem Královského poháru v Chrudimi, pod jeho vedením se v Chrudimi uskutečnila celá řada tenisových akcí a tenisový areál se stal jedním z nejlepších sportovišť okresu. Na jeho zásluhy o tenis v Chrudimi se nesmí nikdy zapomenout.

Pováleční předsedové klubu

  • J. Brožek (1947-1948)
  • J. Tesař (1948-1952)
  • A. Bálek (1952-1984) – občas formálně na této pozici vystřídán dalším obětavým funkcionářem pluk. Zdeňkem Bernátem, který byl díky členství v KSČ schopen lépe čelit politickým tlakům
  • P. Hroch (1985-1994)
  • J. Bílek st. (1994-2000)
  • MUDr. M. Verner (2000-2004)
  • RNDr. Z. Koch (2004-2007)
  • R. Grof (2008-2014)
  • Ing. J. Holasová (2015-dosud)

Současnost

Počet členů se pohybuje obvykle od 260 do 300, z čehož více než jednu třetinu tvoří mládež do 18 let. Celkem 9 závodních družstev je pravidelnými účastníky krajských a oblastních soutěží. Nejmladším družstvem je družstvo baby tenistů, což jsou hráči ve věku od 8 do 10 let. Dále má oddíl dvě družstva mladších žáků, dvě starších žáků, dvě dorostenecká družstva a dvě družstva dospělých. Družstvo A dospělých je několikaletým účastníkem divizní soutěže a vzájemné zápasy s jejich soupeři nabízejí už opravdu kvalitní tenisovou podívanou.
Účast v soutěžích družstev není ale jedinou závodní aktivitou hráčů. Pokud chtějí být úspěšní, je nezbytná i jejich celoroční účast na různých turnajích jednotlivců. A samozřejmě pravidelné tréninky a sparingové hraní. Takže se jedná o sport časově a někdy i finančně náročný.
Ne každý se však chce stát závodním hráčem. Oddíl proto nabízí i možnost „rekreačního“ trénování pro dospělé, ale především pro děti. Cílem je, aby se právě děti naučily tenis nejen hrát, ale také ho měly rády a zůstaly dlouholetými členy klubu. Na kurtech působí několik mládežnických trenérů a v létě oddíl pořádá příměstský tábor pro nové zájemce z řad dětí. Vítán je každý ve věku od cca 5-6 let výše, kdo se chce naučit hrát tenis. Když bude mít zájem i o závodní tenis, tím lépe.
Oddíl má i řadu aktivních neregistrovaných hráčů. Co je myšleno tím aktivní a neregistrovaný? Že se již nevěnují nebo ani nikdy nevěnovali závodnímu tenisu, ale s velkou chutí se účastní turnajů neregistrovaných hráčů, které se pořádají po celé republice. Nebo si pořádají takovéto turnaje sami na kurtech v Chrudimi. Zván je každý, důležitější než hráčské dovednosti je chuť a dobrá nálada.
No a někteří si prostě jen přijdou s chutí zahrát, popovídat s kamarády a relaxovat.

Aktualizace: červenec 2019