Zpět na O KLUBU

Základní informace a struktura klubu

Současný název klubu: TC Chrudim z.s.
Datum založení klubu: 21.4.1891
Datum vzniku: 19.12.1994 – registrace sdružení s právní subjektivitou u Ministerstva vnitra ČR
Datum zápisu: 1.1.2014 – zápis klubu do rejstříku spolků
Region: východočeský
Číslo klubu: 50017
IČO: 60103779
DIČ: neplátce DPH
Živnostenský rejstřík
– předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
– předmět činnosti: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Číslo účtu a banka: 19-5223350297/0100  Komerční banka, a.s.
Počet dvorců (léto): 12 – antuka
Počet dvorců (zima): 2 – antuka
Adresa: U Parku 135, 537 01 Chrudim
E-mail: info@tcchrudim.cz
ID datové schránky8zmcchw
Web: tcchrudim.cz

Výkonný výbor

FunkceJménoE-mailTelefon
Předsedkyně výboruIng. Jitka Holasováholasoviemail(zavináč)post.cz724 320 079
Místopředseda výboruIng. Pavel Sychrovskýinfo(zavináč)tcchrudim.cz737 264 303
Člen výboruBc. Milan Fleškomilanflesko(zavináč)seznam.cz602 222 893
Člen výboruMgr. Marek Čílamarekcila(zavináč)centrum.cz777 943 121
Člen výboru Jiří Šedivýj.sedivy(zavináč)tiscali.cz777 730 167
Člen výboru Tomáš Marekmarkovickovi(zavináč)centrum.cz605 808 331
Člen výboru Bc. Jiří Bílektsbilek(zavináč)centrum.cz775 317 344

Výkonný výbor je výkonným a statutárním orgánem spolku, který zabezpečuje hlavní i vedlejší činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
Za výkonný výbor jedná navenek předseda výboru, v době jeho nepřítomnosti místopředseda výboru. K právnímu jednání, které je uzavíráno v písemné formě, se vyžaduje podpis předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena výboru.
Členové výkonného výboru byli zvoleni na valné hromadě spolku s účinností od 24. května 2024. Funkční období je dle čl. 3.2 stanov tříleté.

Kontrolní komise

FunkceJméno
Předseda kontrolní komiseMgr. Věra Haaseová
Člen kontrolní komiseHana Vernerová
Člen kontrolní komiseJaroslava Roškotová

Úkolem kontrolní komise je dohlížet a kontrolovat, zda činnost orgánů spollu probíhá v souladu s obecně závaznými předpidy, stanovami, vnitřními předpisy a rozhodnutími orgánů spolku.
První dvě členky kontrolní komise byly zvoleny na valné hromadě spolku dne 24.června 2021, třetí členka J.Roškotová byla kooptována dne 3.6.2024. Funkční období členů kontrolní komise není ve stanovách upraveno, takže dle § 246, odst. 1 Občanského zákoníku: Neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů spolku, je toto období pětileté.

Rozdělení činností

JménoKompetence
Ing. Jitka Holasovápředsedkyně výboru, statutární záležitosti, smlouvy, dotace, koordinace činností a vedení
Ing. Pavel Sychrovskýmístopředseda výboru, závodní tenis, turnaje, rozhodčí, účetnictví, členská základna, web
Mgr. Marek Čílačlen výboru
Bc. Milan Fleškočlen výboru, ekonom klubu, platby, analýzy, smlouvy, řízení peněžních toků
Jiří Šedivýčlen výboru, technické záležitosti, nákupy, hala
Tomáš Marekčlen výboru, závodní tenis, trenér, správce sportovního materiálu
Bc. Jiří Bílekčlen výboru, trenér, závodní tenis
Iva Netymachová
(tel.: 775 130 880)
správce, rezervace kurtů, platby za hodinové hraní, výběr členských příspěvků a poplatků

Komise závodního tenisu

Jméno
Jiří Bílek
Pavel Sychrovský
Tomáš Marek

Komise závodního tenisu rozhoduje o záležitostech v organizaci závodního tenisu, tréninků, družstev, turnajů, hostování, přestupů atd. jednomyslně.
V opačném případě rozhodne výkonný výbor.

Rozhodčí ČTS

JménoLicencePlatnost doE-mail
Jiří Bíleklicence A31.12.2026tsbilek(zavináč)@centrum.cz
Pavel Sychrovskýlicence A31.12.2027info(zavináč)tcchrudim.cz
Josef Bohatýlicence B31.12.2025pepa.bohaty(zavináč)gmail.com
Milan Fleškolicence B31.12.2026milanflesko(zavináč)seznam.cz

Členská základna *

Kategorie2024202320222021202020192018
Celkem členů229267295308288271261
závodní hráči58595357595149
závodní hráči na žebříčku ČTS161917232627
* bez čestných členů