Návrat na Hala

Obsazenost haly

Hala by měla být v provozu od neděle, 17.10.2021

STÁLÍ PŘEDPLATITELÉ / ABONENTI – červeně obsazeno
Volné hodiny je možno rezervovat u správce:
Zavolejte nám +420 775 130 880