Zpět na Závodní tenis

Turnajové vklady hráčů

S účinností od 1.10.2019 schválil Výkonný výbor ČTS změnu turnajových vkladů (startovného) na turnajích jednotlivců.
Od sezóny 2022/23 schválil ČTS navýšení vkladů pro halové turnaje.

Třída / kategorie turnajeHala (25.11.2022 – 30.3.2023)Hala (1.11.2021 – 31.3.2022)Léto (1.4. – 30.9.2022)
Mini / Baby400 Kč200 Kč
Přebordle rozpisudle rozpisudle rozpisu
Mládež – třída „D“n.a.400 Kč200 Kč
Mládež – třída „C“ 800 Kč500 Kč300 Kč
Mládež – třída „B“ 900 Kč600 Kč400 Kč
Mládež – třída „A“ 1000 Kč800 Kč500 Kč
Dospělíbez omezeníbez omezeníbez omezení

Vklady do kvalifikace tvoří max. ½ vkladu do hlavní soutěže.

Výše vkladů pro mládež je maximální, pořadatelé turnajů mohou požadovat vklady nižší.
Je-li do turnaje přijat hráč/ka, který nebyl přihlášen nebo se přihlásil/a po termínu, má pořadatel právo vybrat až dvojnásobek stanoveného vkladu.
Pokud hráč potvrdí účast den předem a pak se k turnaji nedostaví, má pořadatel právo požadovat zaplacení vkladu.

Hráči TC Chrudim (s vyjímkou dospělých bez statusu studenta) jsou na turnajích pořádaných naším klubem osvobozeni od platby vkladu.