Zpět na Závodní tenis

Turnajové vklady hráčů

S účinností od 1.10.2019 schválil Výkonný výbor ČTS změnu turnajových vkladů (startovného) na turnajích jednotlivců.

Třída / kategorie turnajeHala (1.11.2021 – 31.3.2022)Léto (1.4. – 30.9.2022)
Mini / Baby400 Kč200 Kč
Přebordle rozpisudle rozpisu
Mládež – třída „D“400 Kč200 Kč
Mládež – třída „C“ 500 Kč300 Kč
Mládež – třída „B“ 600 Kč400 Kč
Mládež – třída „A“ 800 Kč500 Kč
Dospělíbez omezeníbez omezení

MOŽNOST ZVÝŠIT TURNAJOVÉ VKLADY
Výkonný výbor ČTS na svém pravidelném zasedání 27. 1. 2022 schválil přechodné ustanovení, platné od 1. 2. 2022 do 31. 3. 2022: Pořadatelé turnajů mohou zvýšit turnajové vklady o 200 Kč.
Změna musí být v Informačním systému ČTS v poznámce pořadatele zveřejněna nejpozději 7 dní před datem zahájení turnaje (prezencí).

Vklady do kvalifikace tvoří max. ½ vkladu do hlavní soutěže.

Výše vkladů pro mládež je maximální, pořadatelé turnajů mohou požadovat vklady nižší.
Je-li do turnaje přijat hráč/ka, který nebyl přihlášen nebo se přihlásil/a po termínu, má pořadatel právo vybrat až dvojnásobek stanoveného vkladu.
Pokud hráč potvrdí účast den předem a pak se k turnaji nedostaví, má pořadatel právo požadovat zaplacení vkladu.

Hráči TC Chrudim (s vyjímkou dospělých bez statusu studenta) jsou na turnajích pořádaných naším klubem osvobozeni od platby vkladu.