Návrat na O klubu

Dokumenty

ONLINE FORMULÁŘE

Členská přihláška – elektronicky k vyplnění a odeslání

Odeslání: Kopie potvrzení o lékařské prohlídce výkonnostního hráče tenisu

Přihláška dítěte na tréninky


STATUTÁRNÍ

Stanovy (PDF) – platné znění od 28.2.2020

Provozní řád (PDF) – platné znění od 15.4.2020

      Příloha č.1 provozního řádu: Podmínky hraní během koronavirové krize – platné znění od 15.4.2020, aktualizované k 16.5.2020
      Příloha č.2 provozního řádu: Pravidla obsazování kurtů (PDF) – platné znění od 1.5.2020

Pokladní vyhláška 2020 (PDF)

Členská přihláška (docx) – nevyplňujte ručně! Vyplňte na počítači, vytiskněte a podepište

Informace o zpracování osobních údajů (PDF)