Zpět na CENY

Ceník pro členy a veřejnost 2023

Členské příspěvky a jiné poplatky na rok 2023

Druh platbyVěk.kategorieZvýhodněný 4)
(platí jen do 30.4.)
Běžný
Vstupní poplatek jednorázový
pro nové 1) členy klubu po podání členské přihlášky do klubu
Dospělí
(ročníky 2003 a starší)
1000 Kč
Udržovací členský příspěvek roční 2)
Pro neaktivní členy, kteří hrají tenis jen příležitostně nebo vůbec
600 Kč
600 Kč
Aktivní členský příspěvek roční 2)Děti
(ročníky 2014 a mladší)
1200 Kč
400 Kč 3)
1500 Kč
Mladší a starší žactvo
(ročníky 2009-2013)
1700 Kč2000 Kč
Dorost
(ročníky 2005-2008)
2000 Kč2300 Kč
Dospělí – studenti 5)
(ročníky 1997-2004)
2000 Kč2300 Kč
Dospělí
(ročníky 1959-2004)
2600 Kč2900 Kč
Dospělí
(ročníky 1958 a starší)
2000 Kč2300 Kč
Dospělí – členem déle než 5 let
(ročníky 1952 a starší)
600 Kč 900 Kč
Pronájem skříňky na rokv klubovněostatní
250 Kč 150 Kč

1) za nové členy se považují i ti, kteří v minulosti už byli členy klubu ale aktuálně členy nejsou
2) členové si mohou vybrat jestli uhradí udržovací nebo aktivní členský příspěvek. Členové se zaplaceným aktivním členským
příspěvkem mají právo na přednostní rezervaci kurtu v souladu s pravidly rezervací a neplatí za užití venkovního kurtu.
3) sleva z příspěvku platí jen pro nové členy – děti ročníku 2014 a mladší. Lze využít pouze jednou pro dítě, které začne hrát s
trenérem až od září, pak už za období září – řijen neplatí za užití venkovního kurtu.
4) platí pro nové členy klubu během 1. roku členství a pro stávající členy klubu pouze při platbě do 30. dubna, při pozdější platbě
už platí běžná výše aktivního členského příspěvku.
5) Dospělí studenti prokazují status studenta platným ISIC průkazem

Splatnost členského příspěvku udržovacího, členského příspěvku aktivního a poplatku za pronájem skříňky je pro stávající členy do 30. dubna nebo před prvním vstupem na venkovní kurt (podle toho co nastane dříve).

Prosíme členy, aby platili tyto příspěvky a poplatky bezhotovostně bankovním převodem na účet klubu.

Členové klubu, kterí nezaplatí členský příspěvek po uplynutí splatnosti ani v náhradní lhůtě, budou v souladu se stanovami vyškrtnuti ze seznamu členů a přestanou být členy klubu. Toto se vyškrtnutým členům neoznamuje.


Pronájem venkovních kurtů – hodinové hraní (jarní a letní sezóna)

Druh platby (časové pásmo)DélkaČlen klubu
(zaplacený aktivní členský příspěvek)
Člen klubu
(zaplacený udržovací členský příspěvek) 6)
Veřejnost
Celý kurt
(Po-Pá od 15:00)
60
minut
zdarma200 Kč220 Kč
Celý kurt
(Po-Pá do 15:00, So, Ne)
60
minut
zdarma160 Kč180 Kč
Jednotlivec – dvouhra
(Po-Pá od 15:00)
60 minut zdarma100 Kč110 Kč
Jednotlivec – dvouhra
(Po-Pá do 15:00, So, Ne)
60 minut zdarma 80 Kč 90 Kč
Jednotlivec – čtyřhra
(Po-Pá od 15:00)
60 minut zdarma 60 Kč 70 Kč
Jednotlivec – čtyřhra
(Po-Pá do 15:00, So, Ne)
60 minut zdarma 50 Kč 60 Kč

6) členové klubu se zaplaceným aktivním členským příspěvkem už neplatí za užití venkovního kurtu.
Posledních 5 minut hry je vyhrazeno na úklid a zametení kurtu.


Ceník - hala

Instrukce pro bezhotovostní platby členů a veřejnosti

Číslo účtu: 19-5223350297/0100
Banka: Komerční banka a.s.


Variabilní symbol: 9999
Poznámka pro příjemce: příjmení jméno a předmět platby (např. Novák Josef-členský-hrací-skříňka) 
Variabilní symboly
udržovací členský příspěvek: 999901
aktivní členský příspěvek: 999902
pronájem skříňky klubovna: 999903
pronájem skříňky ostatní: 999904
pronájem kurtu na hodinu – člen klubu: 999905
pronájem kurtu na hodinu – veřejnost: 999906

Členové i veřejnost můžou použít pro úhradu příspěvků a poplatků tzv. okamžité platby.
Česká spořitelna a Raiffeisenbank provedou platbu jako okamžitou při zadání dnešní splatnosti, u ostatních bank je třeba okamžitou platbu vybrat (ne urgentní, ne prioritní ale okamžitou).
Máme bankovní účet vedený u Komerční banky (kód banky 0100).

SPOLEČNÉ PARAMETRY OKAMŽITÝCH PLATEB
* limit pro přijaté platby je max. 2 500 000 Kč, které musí účastnické banky přijímat
* limit pro odchozí platby je na stanovení banky (kromě ČSOB a Oberbank je výrazně nižší, v rozmezí 100-400 tis.Kč)
* převody fungují v režimu 24/7, t.j. nepřetržitě včetně svátků a víkendů
* převod trvá v praxi v řádu sekund
* seznam bank, které umožňují okamžité platby

QR platby

  1. Přihlášte se do své mobilní bankovní aplikace
  2. Vyberte QR platbu
  3. Ofoťte tento QR kód
  4. Změňte požadovanou částku
  5. Vyberte okamžitou platbu
  6. Doplňte jméno plátce a účel platby
  7. Hotovo!