Závodní tenis

Čestné prohlášení a pokyny ke konání soutěží řízených VčOTS v roce 2021

Formuláře pro dospělé a pro zákonné zástupce nezletilého byly sloučeny do jednoho dokumentu Žádáme kapitány družstev aby: 1. informovali neprodleně hráče a hráčky svého družstva o povinnosti předložit toto čestné prohlášení v den utkání družstev před jeho zahájením kapitánovi družstva 2. v případě domácích utkání vybrali tato čestná prohlášení i od hráčů a hráček hostujícího …

Tenisové akce – sezóna 2021Rozdělení hráčů do tréninkových skupin – jaro 2021Letní soustředění závodních hráčů 2021

Během prvního a posledního prázdninového týdne pořádáme na našich dvorcích pravidelné soustředění závodních hráčů mládeže pod vedením trenéra Jiří Bílka ml. Termíny: 5.-7.července 2021 (pondělí až středa) 23.-25.srpna 2021 (pondělí až středa) 

Žebříčky za rok 2019Sezóna 2020

Sezóna 2019

Statistiky závodních hráčů 2019

 icon-chevron-down sestříděno podle počtu odehraných utkání za sezónu 

Společné klubové tréninky

Podpora závodního tenisu formou bezplatných klubových společných tréninků Do klubových tréninků jsou zařazeni závodní hráči klubu s platnou registrací ČTS, kteří jsou v dané či případně následné herní sezóně vedeni na soupisce družstva oddílu tenisu TC Chrudim v soutěži smíšených družstev.     Závodní hráči a hráčky klubu musí dále splňovat následující podmínky: v probíhající …

Roční podpora dětí a mládeže

Historické žebříčky hráčů a hráček TC ChrudimTurnajové vklady hráčů

S účinností od 1.10.2019 schválil Výkonný výbor ČTS změnu turnajových vkladů (startovného) na turnajích jednotlivců. Třída / kategorie turnaje Zima (1.11.2020 – 31.3.2021) Léto (1.4. – 30.9.2021) Mini / Baby 400 Kč 200 Kč Přebor dle rozpisu dle rozpisu Mládež – třída „D“ 400 Kč 200 Kč Mládež – třída „C“ 500 Kč 300 Kč …

Registrace závodního hráče v IS ČTS

Závodní hráči, kteří ještě nikdy neměli registraci ČTS (Český tenisový svaz) si musí sami vytvořit účet v Informačním systému (IS) ČTS. 1. Registrace nového hráče – musí provést rodič hráče nebo hráč sám Hráči se registrují do informačního systému ČTS pouze na Internetu ve formuláři v Informačním systému ČTS. Postup registrace pro hráče s českým …

Sazebník odměn rozhodčího tenisu

S účinností od 1.10.2019 schválil Výkonný výbor ČTS změnu sazebníku odměn rozhodčího.Pro turnaje pořádané na našich dvorcích platí následující sazby. Třída / kategorie turnaje Rozhodčí – licence A Rozhodčí – licence B Asistent / Stand-by – licence B Rozhodčí – bez licence Baby Baby turnaj / přebor 850 Kč 700 Kč 600 Kč 600 Kč …

Prize money na ČTS turnajích dospělých

Výpočtová tabulka ke stažení: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-tPrAR7AXayNAy96rD5uHlWimEDdBszoAummrbkO1jo/edit#gid=0 

Měření rychlosti podání

 *v roce 2020 se měření nekonalo kvůli COVID-19 zákazům

Povinné lékařské prohlídky pro závodní hráče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č.391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu s účinností od 1.1.2014, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně tenisových klubů jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je …

Hlavní výživové zásady pro sportující mládež

Turnaje v Chrudimi – archiv výsledků