Štítek: ceny

Nová pokladní vyhláška na rok 2024

Výkonný výbor klubu schválil novou pokladní vyhlášku na rok 2024.

Pokračovat ve čtení

Nová pokladní vyhláška na rok 2023

Na valné hromadě, která se konala dne 23. února, bylo potvrzeno znění pokladní vyhlášky na rok 2023. Po dlouhých letech, kdy se výše jak členských příspěvků, tak hracích poplatků neměnila, došlo ke zvýšení.

Pokračovat ve čtení

Oznámení – ceny a platby na rok 2022

(1) Navzdory všeobecnému zdražování a vysoké inflaci se Výkonný výbor TC Chrudim usnesl, že nebude pro venkovní tenisovou sezónu 2022 navrhovat zvýšení příspěvků, poplatků ani ceny za pronájem kurtu.To znamená, že letní ceny zůstávají pro rok 2022 beze změny.

Pokračovat ve čtení