Zpět na O KLUBU

Osobnosti a Tváře chrudimského tenisu

Bylo jich mnoho, jména některých byla již zmíněna v textu o historii klubu, mnoho jich už nežije, některé stále potkáváme a někteří se těmi osobnostmi postupně stávají. Proto se výbor TC Chrudim v roce 2018 rozhodl, že bude udělovat titul „Osobnost chrudimského tenisu“ a „Tvář chrudimského tenisu„. A to z toho důvodu, abychom ukázali právě na ty, které všichni rádi vidíme, na ty, kteří jsou dlouholetými věrnými členy, nebo kteří mají za sebou úspěšnou závodní kariéru, nebo jsou ochotnými pomocníky když je třeba, a nebo jen proto, že jsou na kurtech i několikrát týdně desítky let a k areálu už jaksi patří. Nepovažujeme to za titul prestižní, chceme, aby to bylo vnímáno spíše jako jakési poděkování a upozornění, že víme, že jsou nebo byli zde a patří ke klubu.

OSOBNOSTI CHRUDIMSKÉHO TENISU

Na výroční valné hromadě v březnu 2018 byl titul „Osobnost chrudimského tenisu“ udělen: Milanu Honzíčkovi, Ing. Jindřichu Weschkovi, Mudr. Josefu Vltavskému, Ladislavu Markovi a Miroslavu Holubovi.

Milan Honzíček

Pan Milan Honzíček se narodil 31.5.1935. V roce 1947 začal hrát jako dorostenec mistrovská utkání okresního přeboru za tehdejší SK Chrudim. Na závodní úrovni hrál tenis až do povinné vojenské služby, potom se z něho stal rekreační hráč. Mnoho let se pravidelně účastnil tenisových turnajů TJ Transporta Chrudim. Na kurtech se potkával s řadou svých chrudimských vrstevníků a pozdějších spoluhráčů, např. s Jiřím Šedivým, Jiřím Bílkem st., Zdeňkem Dostálem, Ing. Vlastimilem Bálkem, MUDr. Vltavským, MUDr. Milošem Broďákem, MUDr. Jaroslavem Kudelkou, Ladislavem Solilem, Aloisem Kočárníkem, Josefem Slavíkem, Jaroslavem Štěpánkem a s mnohými dalšími. Vzpomíná, jak tehdejší rekreační tenis v porovnání s dneškem trpěl nedostatkem tenisových míčů, raket i výpletů. V roce 1994 odešel do důchodu a přijal nabídku stát se správcem chrudimských tenisových kurtů. Zažil přerod zdejšího tenisového areálu ze sportoviště TJ Transporta na samostatný sportovní klub TC Chrudim. U správcování vydržel deset let. Jako správce měl příležitost zahrát si i s některými známými osobnostmi – s polistopadovým ministrem financí Ing. Ivanem Kočárníkem, s Helenou Vondráčkovou nebo třeba s Josefem Lauferem. Tenis hrál do 77 let, poté už mu ubylo sil k běhání po kurtu, i vrstevníků, se kterými hrával.

Ladislav Marek

Pan Ladislav Marek, narozen 11.6. 1945, legenda chrudimského tenisu a hlavně stále aktivní hráč a trenér. K tenisu ho přivedl již v útlém věku jeho starší bratr. Začínal s dřevěnými pálkami, které mu vyřezal otec, sedával za kurty, sledoval dobré hráče, poctivě jim sbíral míčky a ti si s ním za odměnu někdy zahráli. Už jako osmiletý kluk začal hrát závodně a po dvou letech dosáhl velkého úspěchu – byl na prvním místě krajského žebříčku. Dnes by se řeklo, že měl přímo raketový start. Tenis tak dostal přednost před fotbalem, o což se přičinila i maminka pana Marka. Ta mu často říkávala, že na fotbale se pije, ale tenis je hra slušných. Pan Marek patřil k dlouholetým oporám závodního tenisu v Chrudimi. Zájem o něho samozřejmě měly i kluby hrající vyšší soutěž. Dva roky hrál druhou ligu za Hradec Králové, ale z časových důvodů, náročnosti dojíždění a potřebnosti hrát za mateřský klub se nakonec rozhodl toto angažmá ukončit a vrátit se zpět do Chrudimi. Dnes nejraději vzpomíná na své vítězství nad Janem Kodešem na žákovském turnaji. Prý se tehdy říkalo „buran z Chrudimi porazil Pražáka“, už tehdy vnímaného jako velkou hvězdu. Oba byli tenisté nízkého vzrůstu, ale velmi ctižádostiví a oba chtěli vyhrát. Pan Marek si zápas stále dobře pamatuje, prý předvedli opravdu krásné výměny. Následně ale šla Kodešova výkonnost, z části i díky finančnímu a trenérskému zámezí, což L. Markovi chybělo, velmi nahoru. Přesto si i po letech Jan Kodeš při jejich vzájemném setkání na zápas pamatoval. Asi příliš často doma v tehdejším Československu neprohrával.
Po odchodu do důchodu pan Marek působil několik let jako správce tenisového areálu a nutno konstatovat, že jeho správcování nebylo co vytknout. Vše v pořádku, co se rozbilo, dokázal obvykle i sám opravit.
Pan Ladislav Marek je stále ve svém věku aktivním sparingovým hráčem některých závodních hráčů, trenérem dětí i dospělých, či účastníkem rekreačních čtyřher. Tenis považuje za spravedlivý sport a za sport na celý život, jak on říká, dá se hrát od 5 do 95 let. Na kurtech patří k těm stále usměvavým a příjemným společníkům, se kterými se vždy rádi potkáte.

MUDr. Josef Vltavský

MUDr. Josef Vltavský není asi pro většinu občanů Chrudimi a blízkého okolí neznámou tváří. Mnoho let působil v Chrudimské nemocnici na pozici primáře chirurgického oddělení. Také je ale dlouholetým členem oddílu, v minulosti pomáhal i jako jeho místopředseda. Je náruživým tenistou a příjemným partnerem do čtyřhry. Dnes už patří do party tak zvaných „starých pánů“.

Ing. Jindřich Weschka

Ing. Jindřich Weschka byl rovněž vynikajícím hráčem tehdejší Transporty Chrudim, pozdějším dlouholetým rozhodčím nejvyšší třídy a funkcionářem. Pomáhal vychovávat mladé hráče pro závodní tenis, trénoval je a poskytoval své cenné zkušenosti. Je to úspěšný účastník Pardubické juniorky, ve čtyřhře se probojoval až do finále.
Je také tenisovým rozhodčím licence A a po mnoho let rozhodoval turnaje ČTS na našich dvorcích.

Miroslav Holub

Pan Miroslav Holub byl také vynikající hráč bývalé Transporty Chrudim a i on je ve svých 78 letech stále aktivním tenistou, i když dnes už jen ve čtyřhrách. Trojnásobný účastník Pardubické juniorky.


Na valné hromadě v únoru 2019 byl titul „Osobnost chrudimského tenisu“ udělen: Ing. Petru Hrochovi, Ing. Vladimíru Krejcarovi, Janu Bendlovi a Jiřímu Bílkovi st.

Ing. Petr Hroch

Mnohým chrudimským občanům známý především jako dlouholetý ředitel Střední ekonomické školy, začal s tenisem ihned po válce v roce 1946 a už v roce 1950 hrál závodně za družstvo dorostu. V krajském žebříčku patřil v této době k nejlepším. Později hrál až do svých čtyřiceti let za družstvo dospělých, a poté se věnoval rekreačnímu tenisu. Na kurtu patřil ke klasickým tenisovým elegánům, jak hrou samotnou, tak oblečením a především svým vystupováním. Později jsme ho na kurtech vídali pravidelně ve společnosti dalších sice rekreačních, ale tenisu naprosto oddaných spoluhráčů jako např. Z. Dostála, Hloucala, J. Hledíka, J. Šedivého, Mudr. J. Vltavského, Ing. Vlastimila Bálka, F. Mužíka, F. Kábrta, M. Olexi a dalších celkem cca 20 hráčů. V roce 1994 se musel kvůli zdravotním komplikacím s tenisem na nějakou dobu rozloučit, ale po roce 2000 se na kurty opět vrátil a se svými tradičními spoluhráči tvořili partu tzv. již „starých pánů“. Patřil k nim např. J. Šedivý, Mudr. J. Vltavský, Ing. Vlastimil Bálek a Miroslav Holub. Starých však pouze věkem, protože jejich výkony ve vzájemných čtyřhrách právě ten jejich věk směle popíraly.
Jenže to byla jen jedna stránka jeho působení v klubu. Ing. Hroch byl od roku 1961 členem výboru, později jednatelem a nakonec od roku 1985 do roku 1994 předsedou klubu. Současně byl přes dvacet let předsedou okresního tenisového svazu, rovněž dvacet let členem předsednictva Českého tenisového svazu, kde nejprve vykonával funkci vedoucího klasifikační komise, později zastával funkci místopředsedy Východočeského tenisového svazu. Byl členem pléna Československého tenisového svazu a v letech 1990 – 1992 i členem revizní komise ČTS. V roce 2000 se po zdravotní odmlce k tenisu opět vrátil a jako člen výboru klubu pomáhal až do roku 2008.
Ing. Petr Hroch zcela jistě patří do skupiny těch největších osobností, které v našem klubu působili a věnovali mu hodně svého času a úsilí. Za to mu patří velké poděkování a trvalé místo v historii klubu.

Ing. Vladimír Krejcar

Další velmi obětavý a pracovitý člen klubu. Opakovaně byl rovněž členem výboru, obvykle ve funkci sekretáře, a to v letech 1994 – 1999 a v letech 2008 – 2014. V tomto období byl i členem Výkonného výboru Východočeského oblastního tenisového svazu. Díky jemu se uskutečnily v roce 2011 velkolepé oslavy 120 let chrudimského tenisu, díky jemu bylo mnoho historických materiálů klubu důstojně uloženo v chrudimském archívu a díky němu vznikl i dokumentační cyklus fotografií vystavený v klubovně klubu. Tenis začal hrát v roce 1961, a i když byl vždy pouze rekreačním hráčem, tak svou bojovností a nasazením dosáhl velmi slušné hráčské úrovně.

Jan Bendl

Letitý věrný a obětavý člen klubu, v letech 1999 – 2004 i člen výboru. S tenisem začínal rovněž v mladém věku, závodně hrál za družstvo dospělých. Největších úspěchů ale dosáhl jako účastník a několikanásobný vítěz různých turnajů neregistrovaných, a to i na republikové úrovni. V současné době je asi tím členem klubu, kterého je vidět na kurtech nejvíce. Je nejčastějším účastníkem pánských i smíšených čtyřher, zvládne jich během dne několik. A k tomu je ještě navíc i ochotným sparingovým hráčem pro leckteré ženy našeho klubu.
Jan Bendl byl ale vždy především velmi ochotným pomocníkem při správě a rekonstrukci kurtů a spoustu hodin své práce věnoval klubu zcela zdarma. A za to mu titul Osobnost chrudimského tenisu zcela jistě náleží.

Jiří Bílek st.

S tenisem začal o něco později, až v roce 1980 a to především jako obětavý rodič tehdy šestileté naděje Jiřího Bílka jun., se kterým v roce 1986 odešel do Přerova. Zde si udělal II. trenérskou třídu a v roce 1994 se vrátil zpět do Chrudimi. A hned se začal aktivně zajímat o dění v klubu, stal se členem výboru a vždy se snažil dle svých sil pomáhat. Založil tenisovou školičku pro nejmenší a pod jeho vedením začali s prvními tenisovými krůčky mnozí později výborní závodní hráči a hráčky klubu. Jiří Bílek je člověk velmi manuálně zručný a šikovný a proto klubu uměl a stále umí pomáhat i po této stránce. A mnozí členové z okolních klubů ho budou znát především jako odborníka na jarní přípravu a podzimní zazimování kurtů i jako vyplétače raket.


Na valné hromadě v únoru 2020 byl titul „Osobnost chrudimského tenisu“ udělen: RNDr. Zdeňku Kochovi.

RNDr. Zdeněk Koch

Doktor Zdeněk Koch byl předsedou oddílu v letech 2004 – 2007. Za jeho působení se klubu podařilo získat od státu pozemky bývalých Vojenských staveb a především jeho zásluhou na nich vybudovat čtyři nové kurty. Nejvýznamnějším počinem ale asi bylo zakoupení nafukovací tenisové haly a vybudování potřebného zázemí pro její fungování, především výstavba elektrické a plynové přípojky. Zakoupení haly se může jevit jako akce jednoduchá, ale je to jen zdání. Pan Koch spolu s výborem na sebe museli vzít velkou finanční zodpovědnost. Žádná banka tehdy nesměla poskytnout půjčku občanskému sdružení, klub neměl na účtu dostatek peněz. Nakonec se podařilo získat půjčku od soukromé firmy, která také novou halu dodala. Bez haly bychom si to dnes už neuměli představit. Panu Kochovi patří především dík za tu odvahu, protože o hale se v oddíle diskutovalo cca 10 let na každé výroční schůzi. Teprve on za vydatné podpory a spolupráce s MUDr. Novákem to dokázal. No a ve výčtu toho, co pro klub udělal, můžeme pokračovat. Za jeho působení bylo provedeno pokácení topolů za kurtem č.8, vybudování oplocení kolem nových kurtů a částečně i kolem původních, výstavba antukárny, výměna kotle a čerpadla. A v neposlední řadě je potřeba také zmínit, že když ve funkci z vlastního rozhodnutí skončil, odevzdával pokladnu v přebytku a půjčka na halu již byla z větší části splacena.


Na valné hromadě v únoru 2023 byl titul „Osobnost chrudimského tenisu“ udělen in memoriam Michalu Jelínkovi a Miroslavu Rybišarovi.

Michal Jelínek

Celoživotní člen oddílu, mnohaletý funkcionář a „bafuňář“ v pravém slova smyslu. Byl dlouholetým vedoucím A družstva dospělých, a to i v době, kdy se v Chrudimi hrála národní liga. Byl rovněž rozhodčím I. třídy a jako lajnový sudí se účastnil zápasů Královského poháru, jenž se v Chrudimi pravidelně konal na přelomu 70. a 80. let. Sám byl také velmi dobrým hráčem a v ještě lepších výkonech mu patrně bránila jen jeho poněkud zakulacená postava. Byl i dobrým a nekompromisním trenérem. Generace dnešních padesátníků našeho oddílu na něho stále vzpomíná s vděkem, neboť právě on je naučil tenis hrát velmi dobře.
Zároveň to byl ale také člověk, pevně si stojící za svým názorem, bez přílišné ochoty přijmout jiné argumenty. Vše pro něho bylo černé nebo bílé, byl nekompromisní. Tento povahový rys a jeho buldočí povaha mu umožnily prosadit věci užitečné, ale také občas něco pokazit. To vše s jediným cílem – aby se v Chrudimi hrál kvalitní tenis. Michal byl prostě tenisový srdcař. Uznával talentované a pro ně byl ochoten udělat vše. Dokázal být i vtipný a jeho obvyklý podmračený výraz často vystřídal hlučný smích.
Michal Jelínek byl a dlouho v našich myslích bude nepřehlédnutelnou a nezapomenutelnou postavou chrudimského tenisu.

Miroslav Rybišar

Dlouholetý člen oddílu, náruživý tenista. S partou kamarádů z oddílu se účastnil mnoha turnajů neregistrovaných po celé republice a podporoval tak šíření dobrého jména našeho oddílu. Pomáhal organizovat oddílové turnaje, jichž se také sám účastnil. Vybudoval část nového chodníku v areálu klubu a provedl několik oprav v budově šaten. Na kurtě býval velmi urputným hráčem, bojovníkem, který v těch nejvypjatějších situacích občas použil i nějaké ty netenisové výrazy.
Bude chybět a ti, kteří ho znali, nezapomenou.

TVÁŘE CHRUDIMSKÉHO TENISU

Na valné hromadě v březnu 2018 byl titul „Tvář chrudimského tenisu“ udělen: Livii Filyové a Ferdinandu Mužíkovi.

Livie Filyová

Tento titul v roce 2018 obdržela paní Livie Filyová, ročník narození u ženy prozrazovat nebudeme, ale nejmladší již rozhodně není. Na kurty vždy přichází s úsměvem, občas také zavzpomíná na své tenisové začátky a patří právě k těm dlouholetým členům klubu, kteří zde mají své pevné místo.

Dr.Ing. Ferdinand Mužík, Csc.

Titul tvář klubu obdržel v roce 2018 i pan Dr.Ing. Ferdinand Mužík, Csc. ,98 letý bývalý tenista, nezaměnitelná postava chrudimského tenisu. A když říkáme bývalý tenista, neznamená to, že s tenisem skončil před mnoha lety. Tenis hrál aktivně až do devadesátky, účastnil se i veteránských turnajů a ještě ve svých 95 letech chodil „pinkat“ na zeď.


Na valné hromadě v únoru 2019 byl titul „Tvář chrudimského tenisu“ udělen: Ing. Vlastimilu Bálkovi a Františku Kábrtovi.

Ing. Vlastimil Bálek

Také jeden ze skalních příznivců bílého sportu a rekreačních hráčů až do pozdního věku, účastník čtyřher starých pánů. A i když ho v současné době už na kurtech vidíme velmi zřídka, ke klubu stále patří. Sám sice nikdy nebyl závodním hráčem, ale osvědčil se v roli tenisového otce svého talentovaného syna. Ten později působil v 1. lize, hrál a trénoval i v Německu a nyní po návratu do Chrudimi je velmi platným a nepostradatelným členem A družstva dospělých.

František Kábrt

Člen klubu, který se také tenisu věnoval pouze rekreačně, závodním hráčem nikdy nebyl, ale obětavým rodičem ve funkci vedoucího družstva mládeže a členem výboru ano. Později se dokonce stal trenérem III. třídy a v mladším věku byl k vidění na kurtech se svými spoluhráči pravidelně i několikrát týdně. A přestože mu bude v letošním roce už 77 let, tak ho na kurtech stále vidíme jako aktivního hráče.


Na valné hromadě v únoru 2020 byl titul „Tvář chrudimského tenisu“ udělen: MUDr. Petru Kučerovi, Zdeňku Kučerovi a Ing. Miloši Olexovi.

MUDr. Petr Kučera

Pan Kučera patří k těm, kteří naše kurty navštěvují od svého mládí. Pan Ladislav Marek např. rád vzpomíná, že ho při svých zápasech často viděl za plotem jako svého věrného fandu. Pan Kučera aktivně hraje až do dnešních dnů, vídat ho tady můžeme především v dopoledních hodinách společně s panem Kábrtem.

Zdeněk Kučera

Náš Zdenda, tak by to asi řekl každý, kdo je členem oddílu od šedesátých či sedmdesátých let. Pamatujeme si ho jako tenistu s elegantním klasickým úderem, který neztratil ani v současnosti. I když je pravda, že na kurtech ho vidíme už velmi zřídka, protože má i jiné zájmy. Ale občas se na nás přijde podívat a s tenisovým míčkem v ruce ho můžeme potkat i ve městě.

Ing. Miloš Olexa

Další letitá tvář chrudimského tenisu, dříve hrající především se skupinou „z Transporty“ – Hledík, Dostál, Kábrt, Olexa. S Hledíkem dva původem Moraváci, kteří nikdy nezapřeli trochu „horkou krev“, a jen tak si nenechali nic líbit. Jak jsme se nakonec mohli přesvědčit i v nedávné minulosti.