Výuka tenisu

Permanent link to this article: https://www.tcchrudim.cz/vyuka-tenisu/

Tenisové tréninky

DEJTE DĚTI NA TENIS! Naši trenéři se věnují jak začínajícím hráčům od 4-7 let, závodním hráčům tak i těm dětem a dospělým kteří se chtějí tenis naučit a hrát jej jen rekreačně. Tenisové tréninky probíhají dle dohody hráčů s jednotlivými trenéry buď jako skupinové nebo individuální za použití moderních tenisových pomůcek (lehké míče na babytenis, terče, kužele, …

Trenéři

INFORMACE A KONTAKTY Platba trenérům za hodinové hraní je výsostným vztahem mezi hráčem a trenérem. Výši odměny neurčuje tenisový klub. Osobní plán tréninků si každý hráč domlouvá a sjednává s trenérem sám. Tenisový klub pro tréninky všech závodních hráčů, kteří mají řádně uhrazeny hrací poplatky, poskytuje volno na vybraných tenisových dvorcích ve vyhrazené době tréninků. …