Výuka tenisu

Tenisové tréninky

DEJTE DĚTI NA TENIS! Naši trenéři se věnují jak začínajícím hráčům od 4 do 7 let, závodním hráčům tak i těm dětem a dospělým, kteří se chtějí tenis naučit a hrát jej jen rekreačně. Tenisové tréninky probíhají dle dohody hráčů s jednotlivými trenéry buď jako skupinové nebo individuální za použití moderních tenisových pomůcek (lehké míče na babytenis, …

Naši trenéři

Naši trenéři jsou k dispozici jak závodním tak i ostatním hráčům dle individuální dohody. Osobní plán tréninků si každý hráč domlouvá a sjednává s trenérem sám. Tenisový klub pro tréninky všech závodních hráčů, kteří mají řádně uhrazeny hrací poplatky, poskytuje volno na vybraných tenisových dvorcích ve vyhrazené době tréninků. Systém vzdělávání tenisových trenérů v ČR …

Tenisové rakety

Tenisová raketa Základní specifikace: 1. Délka rakety (Length)2. Hmotnost rakety (Weight) – nevypletená (Unstrung Weight)3. Švihová hmotnost (Swingweight)4. Velikost hlavy (Head Size)5. Vyvážení (Balance) – bez výpletu (Unstrung Balance)6. Vzor výpletu (String Pattern)7. Tuhost rámu (Stiffness)8. Šířka rámu (Beam Width)9. Velikost držadla (Grip Size)10. Napětí výpletu (String Tension) Rozměry rakety podle pravidel tenisu:Tenisová raketa musí …