Výuka tenisu

Tenisové tréninky

DEJTE DĚTI NA TENIS! Naši trenéři se věnují jak začínajícím hráčům od 4 do 7 let, závodním hráčům tak i těm dětem a dospělým, kteří se chtějí tenis naučit a hrát jej jen rekreačně. Tenisové tréninky probíhají dle dohody hráčů s jednotlivými trenéry buď jako skupinové nebo individuální za použití moderních tenisových pomůcek (lehké míče na babytenis, …

Naši trenéři

Naši trenéři jsou k dispozici jak závodním tak i ostatním hráčům dle individuální dohody. Osobní plán tréninků si každý hráč domlouvá a sjednává s trenérem sám. Tenisový klub pro tréninky všech závodních hráčů, kteří mají řádně uhrazeny hrací poplatky, poskytuje volno na vybraných tenisových dvorcích ve vyhrazené době tréninků. Platba trenérům za hodinové hraní je …