Návrat na Hala

Ceník – přetlaková hala

Provoz haly

Začátek: čtvrtek, 3.prosince 2020 (kvůli epidemickým opatřením vlády je halová sezóna zkrácena na 18 týdnů)
Konec: pátek, 9.dubna 2021 

Hala je od 18.12.2020 až do odvolání opět uzavřena.

Členové klubu

 Abonent *Abonent *Ostatní
DnyČasyBlok 18 týdnů **
Jednotlivé rezervace ***Jednotlivé rezervace ***
pondělí - pátek08:00 - 12:003600 Kč200 Kč240 Kč
pondělí - pátek12:00 - 15:005040 Kč280 Kč340 Kč
pondělí - pátek15:00 - 22:005940 Kč330 Kč370 Kč
sobota - neděle08:00 - 22:005220 Kč290 Kč330 Kč

Nečlenové klubu / veřejnost

 Abonent *Abonent *Ostatní
DnyČasyBlok 18 týdnů **Jednotlivé rezervace ***Jednotlivé rezervace ***
pondělí - pátek08:00 - 12:004320 Kč240 Kč260 Kč
pondělí - pátek12:00 - 15:006120 Kč340 Kč370 Kč
pondělí - pátek15:00 - 22:006660 Kč370 Kč400 Kč
sobota - neděle08:00 - 22:005940 Kč330 Kč350 Kč

* Abonent – předplatitel alespoň jedné hodiny týdně po dobu celého bloku 18 týdnů (částka za celý 18týdenní hrací blok musí být uhrazena předem na celou zimní sezónu)
Vzhledem ke kratší sezóně budou abonenti platit jen za 18 týdnů, t.j. 72% z bloku za obvyklých 25 týdnů

** 1 hodina týdně (cena je v Kč za blok 18 týdnů)

*** cena v Kč za hodinu

Pozn.: TC Chrudim jako provozovatel haly je oprávněn z důvodu pořádání turnaje zrušit rezervované hodiny a poskytnout za ně adekvátní náhradu


Nevyužité hodiny v hale z důvodu platnosti mimořádných opatření vlády a nouzového stavu

Výkonný výbor TC Chrudim se na své videoschůzi dne 15.dubna 2020 v bodě 2. usnesl následovně:

Počet nevyužitých hracích jednotek bude sumarizován pro jednotlivé předplatitele a na daný počet nevyužitých jednotek vystaví klub voucher (poukaz) na jméno s nárokovým počtem hodin, razítkem a podpisem. Tyto jednotky bude možné čerpat v příštích dvou letech ve volných neobsazených hodinách.

Důvodem tohoto usnesení je fakt, že náklady na provoz haly trvaly po dobu zákazu provozu haly a zvýšené finanční prostředky musely být následně vynaloženy i na složení haly. Vše muselo být provedeno pracovníky objednané firmy, při skládání nemohlo být využito, vzhledem k nouzovému stavu, pomoci členů klubu.

Doufáme, že stanovisko výboru TC Chrudim všichni dotčení pochopí. Změna tohoto rozhodnutí by přicházela v úvahu jedině v tom případě, že by stát škodu vzniklou vrácením peněz za nevyužité hodiny uhradil.

Nárok na vystavení poukazu lze uplatnit u správce.

Výkonný výbor TC Chrudim z.s.