Návrat na Hala

Ceník – nafukovací hala (sezóna 2019-2020)

Provoz haly

Začátek: neděle, 20.října 2019
Konec: pátek, 10.dubna 2020

Členové klubu

 Abonent *Abonent *Ostatní
DnyČasyBlok 25 týdnů **
Jednotlivé rezervace ***Jednotlivé rezervace ***
pondělí - pátek08:00 - 12:005000 Kč200 Kč240 Kč
pondělí - pátek12:00 - 15:007000 Kč280 Kč340 Kč
pondělí - pátek15:00 - 22:008250 Kč330 Kč370 Kč
sobota - neděle08:00 - 22:007250 Kč290 Kč330 Kč

Nečlenové klubu / veřejnost

 Abonent *Abonent *Ostatní
DnyČasyBlok 25 týdnů **
Jednotlivé rezervace ***Jednotlivé rezervace ***
pondělí - pátek08:00 - 12:006000 Kč240 Kč260 Kč
pondělí - pátek12:00 - 15:008500 Kč340 Kč370 Kč
pondělí - pátek15:00 - 22:009250 Kč370 Kč400 Kč
sobota - neděle08:00 - 22:008250 Kč330 Kč350 Kč

* Abonent – předplatitel alespoň jedné hodiny týdně po dobu celého bloku 25 týdnů (částka za celý 25 týdenní hrací blok musí být uhrazena předem na celou zimní sezónu)

** 1 hodina týdně (cena je v Kč za blok 25 týdnů)

*** cena v Kč za hodinu

Pozn.: TC Chrudim jako provozovatel haly je oprávněn z důvodu pořádání turnaje zrušit rezervované hodiny a poskytnout za ně adekvátní náhradu

Nevyužité hodiny v hale z důvodu platnosti mimořádných opatření vlády a nouzového stavu

Výkonný výbor TC Chrudim se na své videoschůzi dne 15.dubna 2020 v bodě 2. usnesl následovně:

Počet nevyužitých hodin bude sumarizován pro jednotlivé předplatitele a na daný počet nevyužitých hodin vystaví klub voucher (poukaz) na jméno s nárokovým počtem hodin, razítkem a podpisem. Tyto hodiny bude možné čerpat v příštích dvou letech ve volných neobsazených hodinách.

Důvodem tohoto usnesení je fakt, že náklady na provoz haly trvaly po dobu zákazu provozu haly a zvýšené finanční prostředky musely být následně vynaloženy i na složení haly. Vše muselo být provedeno pracovníky objednané firmy, při skládání nemohlo být využito, vzhledem k nouzovému stavu, pomoci členů klubu.

Doufáme, že stanovisko výboru TC Chrudim všichni dotčení pochopí. Změna tohoto rozhodnutí by přicházela v úvahu jedině v tom případě, že by stát škodu vzniklou vrácením peněz za nevyužité hodiny uhradil.

Poté, co budou poukazy připraveny k vyzvednutí, budou dotčeným osobám předány.

Výkonný výbor TC Chrudim z.s.

error: Obsah je chráněn!!