Návrat na Ceny

Ceník pro členy a veřejnost

Členské příspěvky a jiné poplatky na rok 2021

Vstupní poplatek (platí od 1.7.2021) 1000 Kč
pro nové* členy klubu (ročník narození 1998 a starší) po podání přihlášky do klubu,
* za nové členy se považují i ti, kteří v minulosti už byli členy klubu ale aktuálně členy nejsou
 
Druh platby Věk.kategorie Zvýhodněný / rok 1) Běžný / rok
Členský příspěvek – povinný   500 Kč
300 Kč 2)
500 Kč
Členský letní hrací poplatek – volitelný
(duben – říjen)
Děti
(ročníky 2012 a mladší)
450 Kč
0 Kč 2)
600 Kč
  Mladší a starší žactvo
(ročníky 2007-2011)
900 Kč 1050 Kč
  Dorost
(ročníky 2003-2006)
1100 Kč 1250 Kč
  Dospělí – studenti
(ročníky 1995 a mladší)
1100 Kč 1250 Kč
  Dospělí
(ročníky 1960-2002)
1600 Kč 1750 Kč
  Dospělí
(ročníky 1959 a starší)
1300 Kč 1450 Kč
  Dospělí – členem déle než
5 let
(ročníky 1950 a starší)
0 Kč 0 Kč
Pronájem skříňky na rok   v klubovně ostatní
    250 Kč 150 Kč

Splatnost členského příspěvku, členského letního hracího poplatku a poplatku za pronájem skříňky je pro stávající členy do 31.května.

Prosíme členy, aby platili tyto příspěvky a poplatky bezhotovostně bankovním převodem na účet klubu.

1) platí pro nové členy klubu během 1.roku členství a pro stávající členy klubu pouze při platbě do 31.května
2) platí jen pro nové členy – děti ročníku 2012 a mladší, lze využít pouze jednou pro dítě které začne hrát s trenérem až od září, pak už za odobí září – řijen neplatí hrací poplatek

Pronájem – venkovní kurty (jarní a letní sezóna)

 
Druh platby Věk.kategorie Člen klubu
(bez letního hracího poplatku) 3)
Veřejnost
Celý kurt 60 minut 140 Kč 180 Kč
Celý kurt 90 minut 210 Kč 270 Kč
Jednotlivec (dvouhra) 60 minut 70 Kč 90 Kč
Jednotlivec (dvouhra) 90 minut 105 Kč 135 Kč
Jednotlivec
(čtyřhra)
60 minut 40 Kč 55 Kč
Jednotlivec
(čtyřhra)
90 minut 60 Kč 80 Kč

3) členové klubu mohou místo platby za pronájem kurtu zaplatit členský letní hrací poplatek
Posledních 5 minut pronájmu kurtu je vyhrazeno na úklid a zametení kurtu

Ceník - hala

Instrukce pro bezhotovostní platby členů a veřejnosti

Číslo účtu: 19-5223350297/0100
Banka: Komerční banka a.s.
Variabilní symbol: 9999
Poznámka pro příjemce: příjmení jméno a předmět platby (např. Novák Josef-členský-hrací-skříňka) 
Variabilní symboly
členský příspěvek: 999901
členský letní hrací poplatek: 999902
pronájem skříňky klubovna: 999903
pronájem skříňky ostatní: 999904
Pronájem kurtu na hodinu – člen klubu: 999905
Pronájem kurtu na hodinu – veřejnost: 999906

Pokladní vyhláška

Platba trenérům za hodinové hraní je výsostným vztahem mezi hráčem a trenérem. Výši odměny neurčuje tenisový klub.

Okamžité platby

 

Členové i veřejnost můžou použít pro úhradu příspěvků a poplatků tzv. okamžité platby.
Česká spořitelna a Raiffeisenbank provedou platbu jako okamžitou při zadání dnešní splatnosti, u ostatních bank je třeba okamžitou platbu vybrat (ne urgentní, ne prioritní ale okamžitou).
Máme bankovní účet vedený u Komerční banky (kód banky 0100).

SPOLEČNÉ PARAMETRY OKAMŽITÝCH PLATEB
* limit platby je max. 400 000 Kč (Česká spořitelna a dočasně Raiffeisenbank max. 100 000 Kč)
* převody fungují v režimu 24/7, t.j. nepřetržitě včetně svátků a víkendů
* převod může trvat v řádu sekund, v praxi ale i několik hodin
* seznam bank které umožňují okamžité platby