Návrat na Ceny

Ceník pro členy a veřejnost

Členské příspěvky a jiné poplatky na rok 2021

Druh platbyVěk.kategorieZvýhodněný / rok 1) Běžný / rok
Členský příspěvek – povinný 500 Kč
300 Kč 2)
500 Kč
Členský letní hrací poplatek – volitelný
(duben – říjen)
Děti
(ročníky 2012 a mladší)
450 Kč
0 Kč 2)
450 Kč
Mladší a starší žactvo
(ročníky 2007-2011)
900 Kč900 Kč
Dorost
(ročníky 2003-2006)
1100 Kč1250 Kč
Dospělí – studenti
(ročníky 1995 a mladší)
1100 Kč1250 Kč
Dospělí
(ročníky 1960-2002)
1600 Kč1750 Kč
Dospělí
(ročníky 1959 a starší)
1300 Kč1450 Kč
Dospělí – členem déle než
5 let
(ročníky 1950 a starší)
0 Kč0 Kč
Pronájem skříňky na rokv klubovněostatní
250 Kč150 Kč

Splatnost členského příspěvku, členského letního hracího poplatku a poplatku za pronájem skříňky je do 31.května.

Prosíme členy, aby platili tyto příspěvky a poplatky bezhotovostně bankovním převodem na účet klubu.

1) platí pro nové členy klubu během 1.roku členství a pro stávající členy klubu pouze při platbě do 31.května
2) platí jen pro nové členy – děti ročníku 2012 a mladší, lze využít pouze jednou pro dítě které začne hrát s trenérem až od září, pak už za odobí září – řijen neplatí hrací poplatek

Pronájem – venkovní kurty (jarní a letní sezóna)

Druh platbyVěk.kategorieČlen klubu
(bez letního hracího poplatku) 3)
Veřejnost
Celý kurt60 minut 120 Kč 160 Kč
Celý kurt90 minut 180 Kč 240 Kč
Jednotlivec (dvouhra)60 minut60 Kč80 Kč
Jednotlivec (dvouhra) 90 minut 90 Kč120 Kč
Jednotlivec
(čtyřhra)
60 minut 33 Kč48 Kč
Jednotlivec
(čtyřhra)
90 minut50 Kč71 Kč

3) členové klubu mohou místo platby za pronájem kurtu zaplatit členský letní hrací poplatek
Posledních 5 minut pronájmu kurtu je vyhrazeno na úklid a zametení kurtu

Ceník - hala

Instrukce pro bezhotovostní platby členů a veřejnosti

Číslo účtu: 19-5223350297/0100
Banka: Komerční banka a.s.
Variabilní symbol: 9999
Poznámka pro příjemce: příjmení jméno a předmět platby (např. Novák Josef-členský-hrací-skříňka) 
Variabilní symboly
členský příspěvek: 999901
členský letní hrací poplatek: 999902
pronájem skříňky klubovna: 999903
pronájem skříňky ostatní: 999904
Pronájem kurtu na hodinu – člen klubu: 999905
Pronájem kurtu na hodinu – veřejnost: 999906

Pokladní vyhláška

Platba trenérům za hodinové hraní je výsostným vztahem mezi hráčem a trenérem. Výši odměny neurčuje tenisový klub.

Okamžité platby

Členové i veřejnost můžou použít pro úhradu příspěvků a poplatků tzv. okamžité platby.
Česká spořitelna a Raiffeisenbank provedou platbu jako okamžitou při zadání dnešní splatnosti, u ostatních bank je třeba okamžitou platbu vybrat (ne urgentní, ne prioritní ale okamžitou).
Máme bankovní účet vedený u Komerční banky (kód banky 0100).

SPOLEČNÉ PARAMETRY OKAMŽITÝCH PLATEB
* limit platby je max. 400 000 Kč (Česká spořitelna a dočasně Raiffeisenbank max. 100 000 Kč)
* převody fungují v režimu 24/7, t.j. nepřetržitě včetně svátků a víkendů
* převod může trvat v řádu sekund, v praxi ale i několik hodin
* seznam bank které umožňují okamžité platby