Výzva členům k úhradě členského příspěvku – náhradní termín do 30.6.2022

Vyzva-clenum-2022

Bylo vyvěšeno na nástěnce v areálu klubu dne 23.5.2022.