Splatnost členského příspěvku a poplatků je do 31.5.2020

Upozorňujeme všechny členy klubu, že podle platné pokladní vyhlášky je třeba zaplatit do 31.května 2020 členský příspěvek ve výši 500 Kč / rok.
Nezaplacení tohoto příspěvku ani po výzvě v náhradní lhůtě má za následek vyškrtnutí ze seznamu členů.

Členové, kteří si zvolí úhradu členského letního hracího poplatku před platbou za hodinové hraní, mají možnost využít zvýhodněné sazby při platbě do 31.května 2020. Částky jsou odstupňované podle věkové kategorie od 450 Kč do 1600 Kč. Při platbě po 31.květnu 2020 neplatí zvýhodněná částka a je třeba uhradit běžnou částku dle pokladní vyhlášky.

Poplatek za pronájem skříněk v klubovně ve výši 250 Kč / rok a mimo klubovnu ve výši 150 Kč / rok je splatný také do 31.května 2020.

Detailní rozpis plateb najdete v ceníku a v pokladní vyhlášce.

Žádáme členy, aby pokud možno upřednostili bezhotovostní platby příspěvku a poplatků bankovním převodem na účet klubu. Další informace o platbách jsou rovněž v ceníku.
Bankovní účet: 19-5223350297/0100 Komeční banka a.s.

Pro Vaše pohodlí a pro ty, kteří používáte mobilní bankovní aplikaci své banky, jsme vytvořili platební QR kódy. Ty si můžete po otevření mobilní bankovní aplikace naskenovat z monitoru a zaplatit mobilem. QR kódy pro platby jsou vyvěšeny i na nástěnce v areálu klubu, kde je můžete rovněž naskenovat do bankovní aplikace a ihned zaplatit bez nutnosti zadávat platební údaje.
Použít můžete i online okamžitou platbu kterou v současnosti podporuje 9 bank.