Nouzový stav – krizové opatření

Jelikož usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření nezakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách sportovních klubů a na sportovištích, ponecháváme naši nafukovací halu v provozu.
Z hygienických důvodů uzavíráme šatny a sociální zařízení v tenisovém areálu. Na kurty přijíždějte již v tenisovém oblečení. Vzít si věci ze skříněk Vám umožní paní správcová, v případě nezbytnosti Vám otevře i WC.
Všichni, kterých se týká nebo bude týkat 14 denní karanténa nařízená vládou ČR po pobytu v rizikových zemích, mají po tuto dobu zákaz vstupu do areálu klubu.

13.3.2020 v 11:20 hod.
Výkonný výbor TC Chrudim z.s.


Na základě dnešního vyhlášení nouzového stavu na území České republiky od 12.3.2020, 14:00 hod. a tohoto usnesení vlády ČR č.199 z 12.3.2020 Vám oznamujeme, že analyzujeme dopad těchto opatření na provoz naší nafukovací haly a na tenisové tréninky.
V tuto chvíli je stav beze změny, tedy hala zůstává pro členy a abonenty v provozu, tréninky nadále probíhají.
Situace se může rychle změnit, prosím sledujte aktuální informace na našem webu.

12.3.2020 v 20:18 hod.