Hala je stále v provozu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Usnesení vlády ČR č.208 z 13.3.2020 doplňuje v bodě 2 usnesení vlády ČR č.199 a dříve vydaný zákaz přitomnosti veřejnosti rozšiřuje na vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
Hala zůstavá v provozu, žádný z tréninků nepřevyšuje tento limit.

Vyzýváme všechny hráče a hráčky, včetně jejich doprovodu, aby se chovali s maximální obezřetností a v případě jakýchkoli příznaků chřipkového a respiračního onemocnění či nachlazení vůbec nevstupovali do areálu klubu.

Děkujeme za dodržování všech mimořádných opatření.