Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady TC Chrudim z.s.

dne 4.3. 2016 od 18.00 v klubovně

TC Chrudim z.s. U Parku 135, Chrudim

1. Zahájení

2. Návrh a schválení jednacího řádu

3. Volba předsedajícího valné hromady, volba mandátové, volební a návrhové komise , zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.

4. Souhrnná zpráva o činnosti

5. Zpráva o hospodaření

6. Zpráva o závodní činnosti

7. Zpráva kontrolní komise

8. Návrh plánu činnosti na rok 2016 – odsouhlasení stavebních úprav

9. Návrh pokladní vyhlášky na rok 2016

10.Návrh nových stanov – připomínky, návrhy

11.Schválení stanov

12.Diskuze

13.Usnesení – návrh a jeho schvalování

14.Závěr

Výbor TC Chrudim z.s.

Dne 1.2. 2016