Návrh nových stanov TC Chrudim

Předkládáme k diskuzi návrh nových stanov TC Chrudim. Navržené změny vycházejí ze změn dle nového občanského zákoníku a z potřeb oddílu. Své případné připomínky a návrhy změn posílejte prosím na adresu tenischrudim@seznam.cz nejpozději do 14.února 2016. Nové stanovy budou předloženy ke schválení na valné hromadě, která se bude konat dne 4.3. 2016 od 18.00 v klubovně TC Chrudim.

 

Návrh stanov TC Chrudim z.s.