Nová pokladní vyhláška na rok 2024

Výkonný výbor klubu schválil novou pokladní vyhlášku na rok 2024.

(1) Seznam změn

 1. Vstupní poplatek platí pro všechny nové členy klubu od ročníku narození 2004 včetně.
 2. Udržovací členský příspěvek je vyšší o 100 Kč, o 200 Kč při platbě v hotovosti.
 3. Aktivní členský příspěvek je ve většině věkových kategorií vyšší o 100 Kč, o 200 Kč při platbě v hotovosti, vyjímkou je nejstarší
  věková skupina od 71 let. Nadále platí zvýhodněná cena jen při platbě do 30. dubna (správná částka musí být v nejpozději v tento den na bankovním účtu klubu).
 4. Mládež na soupiskách družstev a děti, které trénují s klubovými trenéry, musí mít uhrazen aktivní členský příspěvek, nelze platit
  jen ten udržovací.
 5. Je zavedeno nové nižší cenové pásmo pro nejmladší děti do 7 let (ročníky 2017 a mladší).
 6. Došlo k technickému posunu ročníků pro jednotlivé věkové kategorie o 1 rok pro platbu aktivního členského příspěvku.
 7. Poplatek za skříňku v klubovně je zvýšen o 50 Kč na 300 Kč ročně

Kompletní znění pokladní vyhlášky 2024

Ceník pro členy a veřejnost 2024


(2) Splatnost členských příspěvků a poplatků za skříňky

Splatnost členských příspěvků a pronájmu skříňky je před prvním jarním vstupem na venkovní dvorec, nejpozději však do 30. dubna.
Každý hráč či hráčka (člen i nečlen klubu) se musí před vstupem na dvorec hlásit u správce a před prvním venkovním hraním uhradit příslušné příspěvky a poplatky (členský příspěvek buďto aktivní či udržovací, popř. pronájem skříňky).
Stávající člen klubu se může rozhodnout, jestli zaplatí aktivní členský příspěvek nebo udržovací členský příspěvek a k tomu zvýhodněný hodinový pronájem kurtu (to neplatí pro mládežnické závodní hráče klubu a mládež hrající s trenéry).
Při každém dalším vstupu na kurt je člen povinen se správci nebo členu výboru na jejich výzvu prokázat, že má zaplacen členský příspěvek a popř. letní hrací poplatek (buď pokladním dokladem, nebo výpisem platby z bankovního účtu).

Preferujeme platbu na bankovní účet, viz instrukce pro bezhotovostní platby a variabilní symboly. Platba členského příspěvku hotově je zpoplatněna manipulačním poplatkem ve výši 100 Kč.
Prosíme vždy o uvedení jména za koho se platí a co se platí (členský aktivní, členský udržovací, skříňka).