Výzva členům k úhradě členského příspěvku – náhradní termín do 31.5.2023

Vyzva-clenum-2023

Bylo vyvěšeno na nástěnce v areálu klubu dne 1.5.2023.