Nová pokladní vyhláška na rok 2023

Na valné hromadě, která se konala dne 23. února, bylo potvrzeno znění pokladní vyhlášky na rok 2023.
Po dlouhých letech, kdy se výše jak členských příspěvků, tak hracích poplatků neměnila, došlo ke zvýšení.

(1) Seznam změn

1.Zrušili jsme letní hrací poplatek, bude už jen „udržovací“ členský příspěvek a „aktivní“ členský příspěvek. Každý člen si může
zvolit, který druh členského příspěvku zaplatí. Aktivní členové budou mít přednost při rezervacích kurtů a nebudou už platit za
pronájem venkovního kurtu.

2. Posunuli jsme věkovou hranici nároku na slevu z aktivního členského příspěvku na důchodový věk 65 let (od ročníku 1958 v
letošním roce).

3. Došlo ke zvýšení aktivních členských příspěvků ve všech věkových kategoriích (zvýhodněný pro dospělé o je zvýšený o 500 Kč
na 2600 Kč/rok).

4. Zvýhodněná cena aktivního členského příspěvku ve výši slevy 300 Kč platí jen při úhradě do 30. dubna (dosud to bylo do 31.
května), po tomto datu musí všichni zaplatit aktivní členský příspěvek základní, který je o 300 Kč vyšší (dosud byla sleva 150 Kč)

5. Studentská sleva se prokazuje platným ISIC průkazem v datu platby.

6. Snížený aktivní členský příspěvek pro děti do 9 let, t.j. ročník 2014 a mladší (lze využít jen jednou), které začínají hrát poprvé s
trenérem od září, je 400 Kč.

7. Ceny za hodinové hraní jsou rozděleny do dvou časových pásem (špička Po-Pá od 15 hod. a mimo špičku – víkendy a Po-Pá do 15
hod.). Cena pro je členy je 200 Kč/hod. ve špičce a 160 Kč/hod. mimo špičku.

Kompletní znění pokladní vyhlášky 2023

Ceník pro členy a veřejnost


(2) Splatnost členských příspěvků a poplatků za skříňky

Splatnost členských příspěvků a pronájmu skříňky je před prvním jarním vstupem na venkovní dvorec, nejpozději však do 30. dubna.
Každý hráč či hráčka (člen i nečlen klubu) se musí před vstupem na dvorec hlásit u správce a před prvním venkovním hraním uhradit příslušné příspěvky a poplatky (členský příspěvek buďto aktivní či udržovací, popř. pronájem skříňky).
Stávající člen klubu se může rozhodnout, jestli zaplatí aktivní členský příspěvek nebo udržovací členský příspěvek a k tomu zvýhodněný hodinový pronájem kurtu.
Při každém dalším vstupu na kurt je člen povinen se správci nebo členu výboru na jejich výzvu prokázat, že má zaplacen členský příspěvek a popř. letní hrací poplatek (buď pokladním dokladem, nebo výpisem platby z bankovního účtu).

Preferujeme platbu na bankovní účet, viz instrukce pro bezhotovostní platby a variabilní symboly.
Prosíme vždy o uvedení jména za koho se platí a co se platí (členský aktivní, členský udržovací, skříňka).