Platby za halu v období leden – duben 2023

S příchodem nového roku 2023 pokračuje další halová sezóna v naší přetlakové hale.

Před jejím zahájením panovala velká nejistota co se týká dodávek plynu, se značným rizikem, že plyn pro tzv. „volnočasové aktivity“ nebude vůbec k dispozici nebo jen na příděl a za nevýhodnou cenu.
Jsme velmi rádi, že si naše republika dokázala zajistit v tak krátkém čase místo ruského plynu dodávky plynu z jiných zdrojů, zejména z terminálů v Norsku, Nizozemí a Belgii.

Z důvodu velké energetické náročnosti provozu přetlakové haly a nemožnosti garantovat pevné ceny po celou dobu 6 měsíců jsme poprvé přistoupili na rozdělení zimní sezóny 25 týdnů na 2 bloky (11 týdnů v roce 2022 a 14 týdnů v roce 2023) s předpokládáným skládáním haly v sobotu 8. dubna 2023.

Od ledna 2023 platí nový ceník hodin v hale, který je dostupný v tomto odkazu:
https://www.tcchrudim.cz/hala/pretlakova-hala-informace-a-cenik-leden-duben-2023/

Vzhledem ke zvýšeným nákladům zejména na energie se Výkonný výbor rozhodl zvýšit ceny pro členy klubu / předplatitele za hodinu ve špičce (Po-Pá od 14:00 hod.) na 450 Kč/hod. a mimo špičku (do 14:00 hod. a víkendy) na 350 Kč/hod.
Pro děti, mládež a studenty, kteří mají pravidelné tréninky s klubovými trenéry v pracovních dnech, se Výbor rozhodl poprvé zavést zvýhodněnou cenu 400 Kč/hod.
Ceny pro nečleny klubu / veřejnost jsou o 50 Kč/hod. vyšší.

Prosíme všechny hráče a hráčky, popř. rodiče dětí, kteří mají rezervaci, o platbu celého bloku nebo poměrné části bloku 14 týdnů nejpozději do 15. ledna 2023.
Plaťte přednostně na bankovní účet č. 19-5223350297/0100 Komerční banka, a.s.
Do poznámky pro příjemce uveďte za koho platíte a jaké hodiny platíte.