Oznámení – ceny a platby na rok 2022

(1) Navzdory všeobecnému zdražování a vysoké inflaci se Výkonný výbor TC Chrudim usnesl, že nebude pro venkovní tenisovou sezónu 2022 navrhovat zvýšení příspěvků, poplatků ani ceny za pronájem kurtu.
To znamená, že letní ceny zůstávají pro rok 2022 beze změny.

(2) To se netýká cen na příští halovou sezónu 2022/23, kdy budeme muset ceny určit koncem prázdnin v závislosti na cenách plynu a elektřiny.
Po skončení letošní halové sezóny bude provedena kalkulace výnosů a nákladů na provoz haly v aktuálních cenách energií a budoucí scénáře vývoje.
Podařilo se nám sice včas ceny energií u dodavatele zafixovat až do konce roku 2023 ale vzhledem současné kritické situaci nelze vyloučit, že dodavatel nebude schopen ceny udržet.

(3) K jednomu opatření ale musíme přistoupit. A to ke standartnímu přístupu k využívání služeb s tím, že nebude možné na jaře hrát bez zaplacených poplatků.
Každý hráč či hráčka (člen i nečlen klubu) se musí před vstupem na dvorec hlásit u správce a před prvním venkovním hraním uhradit příslušné poplatky (členský, hrací popř. pronájem kurtu).
Stávající člen klubu se může rozhodnout, jestli zaplatí celý letní hrací poplatek nebo jen zvýhodněný hodinový pronájem kurtu.
Letní hrací poplatek může zaplatit i později ale do té doby musí hradit při vstupu na kurt pronájem kurtu.
S platbou letního hracího poplatku je splatný ihned i členský příspěvek, protože nečlenové klubu nemají nárok na zvýhodněné ceny letního hracího poplatku.
Při každém dalším vstupu na kurt je člen povinen se správci nebo členu výboru na jejich výzvu prokázat, že má zaplacen členský příspěvek a popř. letní hrací poplatek (buď pokladním dokladem, nebo výpisem platby z bankovního účtu).
Výjimku z tohoto pravidla mají hráči mládeže hrající s trenéry na základě u klubu registrovaných tréninků.

Preferujeme platbu na bankovní účet, viz instrukce pro bezhotovostní platby a variabilní symboly. Prosíme vždy o uvedení jména za koho se platí a co se platí (členský, hrací, skříňka).

10. března 2022
Výkonný výbor TC Chrudim z.s.

Další zdroje:
Aktualizovaná pokladní vyhláška 2022