Zahajujeme venkovní tenisovou sezónu 2021

Průběžně aktulizováno
14.4.2021

Od pondělí 12.dubna oficiálně zahajujeme hraní na venkovních kurtech.

Žádáme členy klubu a ostatní návštěvníky areálu TC Chrudim, aby dodržovali aktuální omezení obsažená v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) a podmínky hraní v klubu.

Výkladové stanovisko ČUS ze dne 8.4.2021 v návaznosti na mimořádná opatření vydaná MZ ČR m.j. uvádí:
* Amatérští organizovaní sportovci mohou v rámci spolkové činnosti sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 20 osob a na vnitřních sportovištích (spolkem přímo provozovaných) v maximálním počtu 10 osob.
* Neorganizovaný sport (hobby sport) je umožněn výhradně na venkovních sportovištích v počtu max. 20 osob. Sportovní činnost na vnitřních sportovištích takovým osobám není umožněna.

Změněné mimořádné opatření MZ ze dne 10.4.2021 v čl.16 z 20, resp. 10 osob na 2 osoby se týká jen veřejných a soukromých „akcí“ (nikoli běžného setkávání osob nebo shromažďování jak je chybně interpretováno médii i politiky) a dle našeho názoru nijak nedopadá na hraní tenisu.

Aktuální výkladové stanovisko ČUS stále není k dispozici jelikož Ministerstvo zdravotnictví svoje opatření ve smyslu svých mediálních prohlášeni neupravilo a případný metodický pokyn nebude právně závazný a bude mít pouze doporučující charakter.

Hraní na venkovních kurtech umožňujeme za těchto podmínek:

  1. hrát tenis mohou členové klubu i veřejnost. Preferujeme telefonickou rezervaci a platbu na dálku (=bankovním převodem) ale je možno platit za kurt i hotově u správce. Závodní hráči klubu si mohou rezervovat kurt pomocí online rezervačního systému
  2. vstup do areálu je povolen pouze členům klubu a veřejnosti při splnění podmínky dle bodu 1 za účelem hraní a doprovodu nezletilých tenistů
  3. hráči a jiné nesportující osoby v areálu kromě sportovců na kurtu musí mít zakrytí dýchacích cest (zdravotnická rouška, respirátor) – spoléháme na zodpovědnost a ohleduplnost každého návštěvníka areálu, zvláště pokud není možné dodržet vzájemné rozestupy, klub však není opravněn toto nařízení vymáhat
  4. vnitřní prostory (šatny, sprchy, sociální zařízení aj.) s vyjímkou WC zůstanou uzavřeny až do odvolání, je třeba přijet na kurty už v tenisovém oblečení, desinfekce rukou bude k dispozici
  5. výdejové okénko bistra bude otevřeno po dohodě s provozovatelem za dodržování předepsaných hygienických opatření, datum otevření zatím není stanoven
  6. je zakázano vstupovat do areálu klubu při jakýchkoli zdravotních potížích dosud známých pro nemoc COVID-19, které nelze vysvětlit jiným onemocněním (teplota > 37,0 °C, kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma)

Tyto podmínky platí až do odvolání nebo jejich změny.
Vzhledem k mnoha různým výkladům a častým změnách mimořádných opatření budeme tuto stránku průběžně aktualizovat.