Venkovní hraní v omezeném režimu

Průběžně aktulizováno
8.10.2020

V pondělí 13.dubna 2020 se nám podařilo za pomoci externí firmy složit nafukovací halu.

Od úterý 14.dubna oficiálně zahajujeme hraní na venkovních kurtech. Zatím je možno hrát na kurtech 1-5 a 9-12.
Kurty 6-8 potřebují ještě čas na úpravu po zimě a budou k dispozici kvůli bourání haly později.
Aktualizace 21.4.2020: Kurty 6-8 jsou připraveny ke hře, kurt č.6 je nalajnován jako singlový.

Žádáme členy klubu a ostatní návštěvníky areálu TC Chrudim, aby dodržovali aktuální omezení v důsledku krizových a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) v souvislosti s epidemií nového koronaviru.
Od úterý 7.4.2020 je povolena vyjímka v opatření MZ pro sportování na venkovních sportovištích za určitých podmínek.
Toto opatření MZ bylo poprvé zveřejněno 6. dubna 2020 ve 22:09 hod. a navazují na něj výkladová stanoviska ČUS a NSA.

Aktualizace 23.4.2020:
Mimořádná opatření MZ ze dne 15.4.2020 č. j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN (zákaz volného pohybu) a ze dne 17.4.2020 č.j.: MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje zboží služeb) byla zrušena Městským soudem v Praze dne 23.4.2020 jako nezákonná a byla omezena jejich platnost do 27.4.2020 včetně.
Tím se potvrdilo, že taková masivní omezení lidských práv nelze po dobu nouzového stavu přijímat jen na základě rozhodnutí jednoho jediného ministra a že vydáním těchto opatření MZ nezákonně překročilo své pravomoci.

Aktualizace 25.5.2020:
Aktuální mimořádná opatření MZ omezující hromadné akce č.j.: MZDR 20588/2020-2/ ze dne 19.5.2020 s platností od 25.5.2020 a omezující prodej a služby č.j.: MZDR 20581/2020-3 ze dne 25.5.2020 s platností od 26.5.2020
Aktuální výkladové stanovisko ČUS.
Aktuální mimořádné opatření MZDR 15757/2020-19 k nošení ochranného zakrytí dýchacích cest (roušky, aj.). platné od 26.května 2020.
8.10.2020
Na základě usnesení vlády ČR č.996 ze dne 8.10.2020 o přijetí krizového opatření je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center.

Hraní na venkovních kurtech umožňujeme za těchto podmínek:

 1. hrát tenis mohou členové klubu (prodej sportovních služeb „uvnitř“ v provozovně – venkovním sportovišti je nadále zakázán), i veřejnost – jen po telefonické rezervaci a platbě na dálku (=bankovním převodem) mimo provozovnu – areál klubu, preferujeme telefonickou rezervaci a platbu na dálku (=bankovním převodem) mimo provozovnu – areál klubu
 2. vstup do areálu je povolen pouze členům klubu a veřejnosti při splnění podmínky dle bodu 1 za účelem hraní a jedné osobě jako doprovodu nezletilých tenistů
 3. lze hrát dvouhru i čtyřhru, hráči na kurtu nemusí mít zakrytí dýchacích cest (rouška, aj.) ale musí dodržet vzdálenost od jiné nesportující osoby nejméně 2 metry
 4. hráči a jiné osoby v areálu mimo kurt musí mít zakrytí dýchacích cest a platí pro ně rovněž dodržování minimálního odstupu 2 metry od jiných osob
 5. na každé straně kurtu mohou být maximálně 2 hráči, trenér může trénovat tak, aby na každé straně kurtu byli najednou maximálně 2 hráči (s vyjímkou členů jedné domácnosti)
 6. po skončení hry si hráči navzájem ani hráči s trenérem nepodávají ruce, musí pokud je to možné udržet vzájemnou vzdálenost alespoň 2 metry
 7. hráči musí před vstupem na kurt vyčkat až hráči, kteří hru ukončili, kurt opustí
 8. hráči i jejich doprovod musí po skončení hry co nejdříve opustit areál klubu
 9. je zakázáno tvoření skupin s více osobami na jednom místě, např. pod pergolou, u laviček apod.
 10. vnitřní prostory (šatny, sprchy, sociální zařízení aj.) s vyjímkou WC zůstanou uzavřeny až do odvolání, je třeba přijet na kurty už v tenisovém oblečení, vnitřní prostory se otevřou od 25.května za dodržování předepsaných hygienických opatření.
  Od 12.10.2020 je zakázáno užívat vnitřní prostory venkovních sportovišť.
 11. pánské WC budou přístupné ze zadní části budovy a dámské WC přes šatnu, kterou ale hráčky nesmějí využívat k jinému účelu než jako průchozí prostor k WC; podmínkou užití WC je dodržení všech hygienických opatření, je povolena přítomnost max. 2 osob ve stejný čas v prostoru WC a dodržení povinnosti mít zakrytí dýchacích cest
  Od 12.10.2020 je zakázáno užívat vnitřní prostory venkovních sportovišť.
 12. kantýna zůstane až do odvolání uzavřena, kantýna bude otevřena od 16.května za dodržování předepsaných hygienických opatření
 13. je zakázano vstupovat do areálu klubu při jakýchkoli zdravotních potížích dosud známých pro nemoc COVID-19, které nelze vysvětlit jiným onemocněním (teplota > 37,0 °C, kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma)
 14. při úklidu dvorce (nejdříve hrablem, pak sítí) doporučujeme použít rukavice a nedotýkat se bez rukavic ani jiných exponovaných povrchů (kliky dveří, aj.)
 15. rezervace kurtů jsou možné pouze telefonicky u správce, nechoďte si prosím rezervovat kurt osobně

Tyto podmínky platí až do odvolání nebo jejich změny.
Vzhledem k mnoha různým výkladům a častým změnách krizových opatření budeme tuto stránku průběžně aktualizovat.

Věříme, že tato omezení brzy pominou a budeme moci obnovit klubový život za normálních podmínek.

Dne 15.4.2020
Výkonný výbor TC Chrudim z.s.
Aktualizace 25.5.2020,
poslední aktualizace 8.10.2020