Hala zůstane uzavřena až do konce zimní sezóny

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 12746/2020 -1 ze dne 23.3.2020, které vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.280 z téhož dne, se prodlužuje zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště až do 1.dubna 2020 do 6:00 hod.
V důsledku tohoto úředního zákazu zůstává uzavřena nafukovací hala i areál klubu.

Aktualizace 6.4.2020:
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 13361/2020-3 ze dne 1.4.2020 byl prodloužen „zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště“ až do 11.dubna 2020 do 6:00 hod. Toto opatření je od 7.4.2020 nahrazeno mimořádným opatřením č.j.: MZDR 15190/2020-3 které zakazuje přítomnost veřejnosti na vnitřních sportovištích až do konce nouzového stavu.
V důsledku tohoto úředního zákazu zůstane naše nafukovací hala definitivně uzavřena pro tuto halovou sezónu.