Vánoční turnaj dětí a rodičů 2019

V sobotu 21.prosince jsme v hale pořádali pro děti a jejich rodiče Vánoční turnaj.

Celkem se zúčastnilo 28 dětí, rodiče pak hráli čtyřhry. Turnaj dětí vyhrálo družstvo Čertíků nad Ježíšky. 
Čtyřhru rodičů vyhráli Milan Fleško a Tomáš Grof.

Velké poděkování patří Jiřímu Bílkovi ml. za přípravu a organizaci celého turnaje.