Výzva členům dle stanov

Výzva členům – náhradní termín splatnosti členského poplatku na rok 2019

Výzva členům 2019

Permanent link to this article: https://www.tcchrudim.cz/2019/08/vyzva-clenum-dle-stanov/