Nová pokladní vyhláška 2019

Na valné hromadě dne 22.února 2019 byla schválena nová pokladní vyhláška.

Úplné znění vyhlášky platné od tohoto data (kromě zimních hracích poplatků které platí až od podzimu 2019) najdete zde: Pokladní vyhláška 2019

Pro rychlejší orientaci nabízíme stručný seznam změn:

1. Zavedení sníženého členského poplatku 300 Kč pro děti ročníku 2009 a mladší které začnou hrát s trenérem až od září a které pak za příslušný rok nemusí platit hrací poplatek ani za hodinové hraní (lze využít jen jednou)

2. Stanovení dvou pásem letních hracích poplatků, zvýhodněná cena pro nové členy a stávající členy kteří zaplatí do 31.května, a běžná cena pro členy kteří zaplatí po 31.květnu

3. Zařazení do určité věkové kategorie pro platbu letních hracích poplatků závisí pouze na ročníku narození, den a měsíc narození nerozhoduje

4. Členové nad 70 let (ročník 1948 a starší) jsou osvobozeni od platby hracích poplatků jen pokud jsou členem klubu více než 5 let

5. Obecná splatnost členských a hracích poplatků pro členy klubu je do 31.května, po tomto datu jsou členové v prodlení s platbou dle stanov a jsou povinni před vstupem na kurt zaplatit sazbu za hodinové hraní

6. Zvýšení cen za hraní v hale pro nečleny klubu, pro členy zůstávají ceny beze změn

7. Abonenti (předplatitelé alespoň jedné hodiny týdně po dobu 25 týdnů) si mohou rezervovat volné hodiny za snížené ceny (za stejné hodinové ceny které platí za celý blok)

8. Zrušení možnosti pronájmu kurtu na celou letní sezónu

9. Zvýšení sazby za hodinové hraní venku pro členy bez hracích poplatků za jednotku (90 minut): dvouhra ze 75 Kč na 90 Kč/osoba a čtyřhra z 37,50 Kč na 50 Kč/osoba

10. Zvýšení poplatku za hraní čtyřhry pro nečleny klubu na 70 Kč/osoba

11. Registrační poplatky závodních hráčů platí klub pouze na jeden rok při prodloužení registrace klubem, jinak platí hráč sám

12. Zvýšení částky kterou může Výbor použít na jednorázový výdaj za akci, která nebyla individuálně schválena a její hodnota vyčíslena na valné hromadě, na 250 000 Kč