VOLBA NOVÉHO VÝBORU

Výsledky voleb a informace nového výboru.

 

Dne 17.4. 2015 se uskutečnila náhradní volební valná hromada TC Chrudim. O přízeň voličů se ucházely dva výbory. Jeden pod vedením ing. Jiřího Lesáka a druhý pod vedením ing. Jitky Holasové. Naprostou většinou členů v poměru 115:19 byl zvolen výbor, který v následujících třech letech bude pracovat v tomto složení:

 

Předseda:                 Ing. Jitka Holasová

Místopředseda:        MUDr. Pavel Novák           (závodní hraní)

Jednatel:                   Bc. Anna Volencová

Členové:                   Petr Vojtěchovský                         (správa areálu)

                                   Jiří Šedivý                             (hala a další technické záležitosti)

                                   Tomáš Marek                       (závodní hraní)

                                   Ing. Radek Šlajs                  (ekonomika klubu)

 

 

V současné době dochází k postupnému předávání povinností, informací a majetku mezi starým a novým výborem.

Nejožehavějším tématem předávání budou určitě tepelná čerpadla. Bude nutné rozhodnout, zda jsou pro oddíl přínosem či ne. Jak jsme slyšeli na schůzi, existují razantní názory, že finanční úspora, kterou by měly přinést, je nereálná, a že jejich využití pro nafukovací halu je rovněž sporné. Přesto si chce nový výbor vyslechnout i názor dodavatelské firmy M & D Elektro s.r.o., resp. firmy Tramonta Klima Chrudim. Odstupující předseda pan Roman Grof přislíbil dodat veškeré technické podklady a pokud by nový výbor o čerpadla neměl zájem, provede jejich odinstalování a jeho firma vrátí peníze.

Žádné razantní změny ve fungování klubu – v provozním řádu kurtů, závodním hraní, členských poplatcích zatím nelze očekávat. Výbor se chce nejprve důkladně seznámit se všemi skutečnostmi a až poté přistoupit k určitým změnám, tam, kde budou nutné.

Vzhledem k tomu, že nebyla na valné hromadě schválena nová pokladní vyhláška, platí i pro rok 2015 pokladní vyhláška roku 2014.

Co by nový výbor chtěl zlepšit okamžitě, je vzájemná informovanost. Budeme se proto snažit dodávat co nejvíce informací na web a pro lepší komunikaci jsme zřídili i facebookovou stránku   s názvem „tenis Chrudim“ Zde bychom rovněž chtěli přidávat aktuální informace o dění na kurtech a očekáváme zapojení členů i nečlenů, jednoduše řečeno všech, kteří si chodí na naše kurty zahrát tenis. Dotazy a připomínky můžete rovněž zasílat na emailovou adresu holasoviemail@post.cz.

Jak jistě všichni členové oddílu vědí, práce ve výboru není honorována. Je prací vykonávanou zdarma a ve volném čase každého člena výboru. Proto očekáváme pomoc i dalších členů tam, kde mohou nebo umí. Nyní např. uvítáme pomoc někoho, kdo by pro oddíl zadarmo spravoval webové stránky.

Byli bychom také rádi, kdyby si všichni členové uvědomili, že nelze ke spokojenosti všech vyřešit situaci s obsazováním kurtů. Vždy budou stát proti sobě zájmy rekreačního a závodního hraní, podpořeného komerčním trénováním. Je ale jen na nás, zda se podaří nalézt rozumný kompromis, akceptovatelný oběma stranami. Je nutné si uvědomit, že kurtů víc jak dvanáct nemáme, a že všichni chtějí hrát nejraději v době od 16.30 do 20.00. Jenže jen členů je přibližně 300. Vše tedy závisí opravdu na naší schopnosti domluvit se a občas ze svých požadavků ustoupit.

Za nový výbor TC Chrudim Ing. Jitka Holasová