Pokladní vyhláška 2015

 

     vzhledem k průběhu a délce trvání  náhradní valné hromady  zůstává v platnosti pokladní  vyhláška z roku 2014.

 

Pravidla pro vybírání členských příspěvků :

 

  1. Každý člen je povinen uhradit členské a hrací příspěvky do 15.5. 2015. Pokud tak neučiní, je povinen za využití kurtu ke hře zaplatit hodinové hraní jako nečlen klubu.
  2. Nezaplacené a uzamčené skříňky budou k 31.5. 2015 otevřeny a vyklizeny.
  3. Nezaplacením členského příspěvku (500 Kč) do 31.5. 2015 pozbývá člen členství v klubu.
  4. Správce areálu má právo požadovat od hráčů informace o zaplacení poplatků, pokud si není jist, že tak bylo učiněn.

 

Ing .Jitka Holasová

předsedkyně TC Chrudim