Mimořádná Valná hromada

Pozvánka

na mimořádnou Valnou hromadu TC Chrudim, konanou dne 5.9.2014 v 18 hodin v klubovně tenisového oddílu, a to za účelem předložení projektu „Přístavby a stavební úpravy budovy zázemí tenisového oddílu Chrudim“

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové a návrhové komise
  3. Představení projektu: „Přístavba a stavební úpravy budovy zázemí tenisového oddílu Chrudim“
  4. Financování + jištění
  5. Pronájem objektu
  6. Diskuze
  7. Schválení usnesení
  8. Závěr

 

V Chrudimi dne 6.8.2014

Výbor TC Chrudim

Roman Grof

předseda

 

 

Půdorys 2.patro: D1-02 půdorys 2NP

Půdorys 1.patro: D1-01 půdorys 1NP

model projekt - SZ model projekt - JV model projekt - JZ model projekt - SV