Program Valné hromady TC CHRUDIM 2014

images

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu

konanou dne 21.2.2014 v 17:00 hod.

v klubovně tenisového oddílu.

Program:

1. Zahájení, volba návrhové komise                                                    

2. Zpráva o činnosti,kontrola usnesení                                          

3. Zpráva o hospodaření                                                                             

4. Zpráva revizní komise                                                                            

5. Plán práce na rok 2014                                                                           

6. Pokladní vyhláška

 7. Rozpočet na rok 2014

 8. Diskuze                                                                                                                                         

 9. Schválení usnesení               

10. Závěr

 Výbor TC Chrudim