Program Valné hromady TC CHRUDIM 2014

images

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu

konanou dne 21.2.2014 v 17:00 hod.

v klubovně tenisového oddílu.

Program:

1. Zahájení, volba návrhové komise                                                    

2. Zpráva o činnosti,kontrola usnesení                                          

3. Zpráva o hospodaření                                                                             

4. Zpráva revizní komise                                                                            

5. Plán práce na rok 2014                                                                           

6. Pokladní vyhláška

 7. Rozpočet na rok 2014

 8. Diskuze                                                                                                                                         

 9. Schválení usnesení               

10. Závěr

 Výbor TC Chrudim

Permanent link to this article: https://www.tcchrudim.cz/2014/02/program-valne-hromady-2013/