Náš klub získal pořadatelství na 3 turnaje vyšších tříd

Ve výběrových řízeních na pořadatelství turnajů vyšších tříd ČTS v jarní a letní sezóně 2023 se našemu klubu podařilo získat tři turnaje.

Od ČTS jsme obdrželi pořadatelství turnaje nejvyšší třídy A ve věkové kategorii dorostenky (TC Chrudim A1 Cup 2023 – U18 Girls), který se uskuteční hned po 1.kole soutěží družstev v termínu 1.-5. května 2023.

Ve výběrovém řízení VčOTS nám byly přiděleny 2 akce:
1. Východočeský oblastní přebor v kategorii mladší žáci v termínu 20.-22. května 2023 (v přestávce soutěží družstev po 3. kole)
2. Turnaj třídy B ve věkové kategorii dorostenci (TC Chrudim B8 Cup 2023 – U18 Boys) v termínu 2.-5. září 2023

Kompletní turnajová termínová listina na jaro a léto včetně turnajů nižších tříd C bude zveřejněna na svazovém webu 15. března 2023.

Tenisové akce v Chrudimi: https://www.tcchrudim.cz/zavodni-tenis/tenisove-akce-v-chrudimi-sezona-2023/