Návrat na Závodní tenis

Čestné prohlášení a pokyny ke konání soutěží řízených VčOTS v roce 2021

Dne 26.června jsme obdrželi od předsedy VčOTS e-mail s pokyny ke konání soutěží řízených VčOTS v roce 2021 se třemi přílohami.

  • Formuláře pro dospělé a pro zákonné zástupce nezletilého byly sloučeny do jednoho dokumentu

Žádáme kapitány družstev aby:
1. informovali neprodleně hráče a hráčky svého družstva o povinnosti předložit toto čestné prohlášení v den utkání družstev před jeho zahájením kapitánovi družstva

2. v případě domácích utkání vybrali tato čestná prohlášení i od hráčů a hráček hostujícího družstva a po utkání je předali spolu se zápisem z utkání správci k archivaci

3. v případě venkovních utkání předali tato čestná prohlášení kapitánovi domácího družstva

* hráči a hráčky, kterým ještě nebylo 18 let, dodají čestného prohlášení vyplněné a podepsané zákonným zástupcem (obvykle rodičem)
* pokud hráč hraje v sobotu i v neděli během víkendu za 2 družstva, musí předložit každému kapitánovi zvlášť čestné prohlášení

Tato čestná prohlášení se budou vyžadovat i při turnajích jednotlivců a přeborů spadajících pod VčOTS.

Tyto pokyny se mohou měnit podle aktuálního znění opatření MZČR.

V Chrudimi, dne 26.5.2021

Aktualizace 31.5.2021: Šatny a sprchy bylo povoleno otevřít na základě vyjímky v opatření pro sportovní akce které nejsou zakázány, od tohoto data je zákaz používání šaten a sprch zrušen i při běžném provozu sportovního areálu

Aktualizace 8.6.2021: Nová verze čestného prohlášení, přidány možnosti testování ve škole, zaměstnavatelem nebo samotest, sloučeno do jednoho dokumentu