Tag: Valná hromada

Nová pokladní vyhláška 2019

Na valné hromadě dne 22.února 2019 byla schválena nová pokladní vyhláška.

Celý příspěvek

Permanent link to this article: https://www.tcchrudim.cz/2019/02/nova-pokladni-vyhlaska-2019/

Oznámení o konání valné hromady dne 22.2.2019 v 17:30 hod.

Výkonný výbor TC Chrudim oznamuje všem členům, že valná hromada se bude konat v pátek dne 22.2.2019 od 17:30 hod. v klubovně.

Celý příspěvek

Permanent link to this article: https://www.tcchrudim.cz/2019/01/oznameni-o-konani-valne-hromady-dne-22-2-2019-v-1730-hod/

Poděkování – valná hromada 2014

Děkujeme všem účastníkům valné hromady, kteří si v pátek odpoledne našli čas a přišli se zajímat o záležitosti tenisového klubu.

Do rubriky Struktura TC Chrudim přibyla Pokladní vyhláška pro rok 2014 (klubové a hrací poplatky, cena za skříňku, cena za pronajatí kurtu atd.)

DSC_0534

Permanent link to this article: https://www.tcchrudim.cz/2014/02/valna-hromada-2014/

Program Valné hromady TC CHRUDIM 2014

images

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu

konanou dne 21.2.2014 v 17:00 hod.

v klubovně tenisového oddílu.

Program:

1. Zahájení, volba návrhové komise                                                    

2. Zpráva o činnosti,kontrola usnesení                                          

3. Zpráva o hospodaření                                                                             

4. Zpráva revizní komise                                                                            

5. Plán práce na rok 2014                                                                           

6. Pokladní vyhláška

 7. Rozpočet na rok 2014

 8. Diskuze                                                                                                                                         

 9. Schválení usnesení               

10. Závěr

 Výbor TC Chrudim

Permanent link to this article: https://www.tcchrudim.cz/2014/02/program-valne-hromady-2013/