Ceník

Platí pro sezónu 2019

Ceník - hala

Instrukce pro bezhotovostní platby členů

Číslo účtu: 19-5223350297/0100
Variabilní symbol: 9999
Poznámka pro příjemce: příjmení jméno a předmět platby (např. Novák Josef-členský-hrací-skříňka) 

Platba trenérům za hodinové hraní je výsostným vztahem mezi hráčem a trenérem. Výši odměny neurčuje tenisový klub.

Pokladní vyhláška