Zpráva z meziokresních přeborů staršího žactva v Chrudimi